Zoekresultaten

20687 resultaten voor Dossier Nederland regionaal
20687 resultaten voor Dossier Nederland regionaal

Pagina 4 van 828

Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

Overledenen door moord of doodslag die in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners), pleeglocatie, wijze van uitvoering

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2020

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat

Cijfers

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose: intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2021

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kerncijfers

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken, betrouwbaarheidsmarges

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Regionale prognose 2023-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose: particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige, regionale indeling 2021

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022

Indicatoren thema’s onderwijs, mobiliteit, arbeid, landbouw en wonen 2012 t/m 2022 Provincie Limburg

Cijfers

Gemeente Op Maat

De publicatie Gemeente Op Maat 2011 bevat per gemeente een statistisch overzicht. De 431 publicaties zijn alfabetisch gesorteerd en gratis beschikbaar als pdf.

Overig

Provincie (regionaal)

Bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied.

Overig

Dossier Milieu en economie

Dossier Milieu en economie

Overig

Lengte van het Nederlandse fietsnetwerk, 2022

Op hoeveel kilometer aan befietsbare paden en wegen konden fietsers in 2022 terecht? En hoe zijn deze paden en wegen onderverdeeld naar verschillende kenmerken, zoals wegtype, een- of...

Cijfers

Regionale economie

Wat is de regionale economische ontwikkeling?

Overig
FAQ's

Welke luchthavens zijn er in Nederland?

Nederlandse nationale luchthavens en recreatieve vliegvelden

Overig

Monitor Brede Welvaart en SDG's Caribisch Nederland 2022

In de regionale Monitor Brede Welvaart wordt de brede welvaart van gemeentes, provincies en COROP-gebieden in kaart gebracht. Aan de hand van 42 indicatoren geeft de monitor een breed en divers beeld...

Dashboards

Verkeersgebied

Een regionale gebiedsindeling, geënt op de Corop-gebieden, met een verdere uitsplitsing voor de statistieken van verkeer en vervoer naar belangrijke aanvoer- en afvoerregio’s in de internationale...

Overig

Familiebedrijven in Nederland, 2020

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht. In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aan bod over het aantal werknemersbanen, werknemers...

Publicaties

Hoeveel vliegbewegingen zijn er van en naar Nederland?

Aantal vliegbewegingen naar Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam the Haque Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport

Overig

Prijsniveaumeting Caribisch Nederland 2015- eindrapportage

In 2015 heeft CBS onderzoek gedaan naar de prijsniveaus van de consumptieve bestedingen op de drie eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Uit dit onderzoek blijkt dat de...

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Biomassa regionaal, 2019-2020

Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2019-2020

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfsgrootte

Cijfers