Zoekresultaten

20686 resultaten voor Dossier Nederland regionaal
20686 resultaten voor Dossier Nederland regionaal

Pagina 3 van 828

Regionale economische groei, derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 groeide de economie in alle regio’s behalve in Zeeuws-Vlaanderen. In deze tabel staan de regionale economische groeicijfers per kwartaal.

Cijfers

Regionale Monitor Brede Welvaart Zuid- en Oost-Drenthe

Indicatoren regionale brede welvaart voor Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe.

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2021

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Regionaal-Economische Kengetallen 2022 – deel 1

Regionaal-Economische kengetallen

Cijfers

Detectie zonnepanelen regionaal

Vervolgonderzoek detectie zonnepanelen door het CBS en het Kadaster.

Cijfers

Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021

In deze publicatie wordt van de onderzoekspopulatie, personen van 15 tot 75 jaar woonachtig in particuliere huishoudens in Nederland, vastgesteld wat hun binding met de arbeidsmarkt is, waarbij...

Cijfers

WoonOnderzoek Nederland (WoON)

Het verzamelen van statistische informatie over de woonsituatie van de Nederlandse bevolking en haar wensen en behoeften op het gebied van wonen. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan de...

Overig

Caribisch Nederland

Dossier Caribisch Nederland.

Overig
FAQ's

Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2020-2021

Aantallen huishoudens naar inkomensklasse van het bruto huishoudensinkomen per provincie, 2020-2021.

Cijfers

Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2019-2021

Kenmerken van de Nederlandse bevolking op de laatste vrijdag van september van 2019 tot en met 2021, naar regionale eenheid. Lees voor gebruik de toelichting.

Cijfers

Regionale economische groei

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het tweede kwartaal van 2022 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022

Indicatoren thema’s demografie, mobiliteit, arbeid, landbouw en vastgoed 2012 t/m 2022 Provincie Limburg

Cijfers

Archief van dossiers

Overzicht van alle dossiers

Overig

De regionale economie

Berichten en publicaties over de economische ontwikkelingen in Nederland op regionaal niveau.

Overig

Nederland Handelsland 2022, export, import en investeringen

Dat Nederland als kleine en open handelsnatie sterk vervlochten is met het buitenland wordt tijdens een crisis eens te meer duidelijk.

Publicaties

Bruto regionaal product Groningen - Assen 2018-2021

Het bruto regionaal product voor de regio Groningen-Assen en de onderliggende gemeenten in de periode 2018 – 2021.

Cijfers

Verkeersintensiteiten op rijkswegen in Nederland

Samenstellen van gemiddelde verkeersintensiteiten per uur van alle motorvoertuigen op rijkswegen

Overig

Regionale Monitor Brede Welvaart: rijker en completer beeld van regio’s

Op 5 december 2022 is de derde versie van de regionale Monitor Brede Welvaart verschenen.

Artikelen

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, regio-indeling 2021

Regionale prognose: bevolking naar leeftijd en geslacht, regionale indeling 2021

Cijfers

Regionale prognose 2023-2050; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2021

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte, migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2021

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2020

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers