Zoekresultaten

5861 resultaten voor Dossier Jongeren
5861 resultaten voor Dossier Jongeren
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 235

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2022

Overzicht van alle geleverde jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2022 waarin zowel kenmerken van de jeugdbeschermingstrajecten en jeugdreclasseringstrajecten worden...

Publicaties

Bijna helft jongeren ervoer uitsluitend negatieve invloed van coronacrisis

Begin 2021 zei 47 procent van de jongeren tussen 12 en 25 jaar dat de coronacrisis hun leven in het algemeen negatief heeft beïnvloed. Daarnaast ervoer 43 procent zowel een negatieve als positieve...

Artikelen

Jeugdreclassering 1e kwartaal 2022, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 2e kwartaal 2022, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd

In deze publicatie staat centraal hoe gelukkig en tevreden jongeren zijn en de mate waarin zij stress ervaren. Daarbij is ook aandacht voor de coronacrisis. Verder is gekeken naar: prestatiedruk,...

Publicaties

Straatintimidatie van jongeren

In 2021 heeft het CBS voor het eerst een landelijk onderzoek naar straatintimidatie onder jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar gehouden. In dit artikel worden de uitkomsten van dit onderzoek...

Publicaties

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2021)

Arbeid Onderwijsdeelname, Uitkering, Geregistreerd bij UWV

Cijfers

Meer jongeren geslaagd en minder aan de alcohol in 2020

Hoe ging het met jeugd tijdens corona? Meer scholieren gingen over, bijna alle eindexamenkandidaten slaagden. Het aantal jongeren met jeugdzorg verminderde, het aantal meldingen van...

Artikelen

Jongeren met een baan tegen het minimum(jeugd)loon

Maatwerktabellen over jongeren van 15 tot en met 25 jaar die zelfstandig wonen en een baan hebben tegen het minimum (jeugd)loon in oktober 2011. Opdrachtgever: Ministerie van SZW.

Cijfers

Straatintimidatie van jongeren

De mate waarin straatintimidatie in Nederland in 2020/2021 voorkomt, de gevoelens, de reactie en het vermijdingsgedrag van de slachtoffers.

Cijfers

Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020

Het CBS heeft een aantal simulaties uitgevoerd naar de gevolgen van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd op het aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in...

Cijfers

Een divers beeld van de jeugd

Een stijging van het opleidingsniveau. En een daling van de jeugdcriminaliteit. Maar ook: meer jongeren met overgewicht en een groeiende werkloosheid. Het Jaarrapport 2014 van de Landelijke...

Artikelen

Werkloosheid daalt het sterkst onder jongeren

In juli 2021 waren 289 duizend mensen werkloos. Dat is 3,1 procent van de beroepsbevolking. Over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 9 duizend per maand. Vooral de...

Artikelen
Publicaties

Minder moorden in 2020, wel meer jongeren vermoord

In 2020 kwamen 121 mensen (77 mannen en 44 vrouwen) om het leven door moord of doodslag, 4 minder dan in 2019. Het aantal slachtoffers onder jongeren tot 20 jaar nam toe van 10 naar 18.

Artikelen

Studerende én werkende jongeren gaan later uit huis

In 2017 waren jongeren gemiddeld 23,5 jaar, in 2012 was dat nog 22,8 jaar. De verschuiving was het sterkst bij studenten, die in 2016 gemiddeld 1 jaar later zelfstandig gingen wonen dan in 2012.

Artikelen

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, 2015-2020

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in huishouden

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, peildatum, 2015-2020

Aantal jongeren met jeugdzorg in natura naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht

Cijfers

Bijna 13,3 miljoen kiesgerechtigden bij Provinciale Statenverkiezingen

Bij de Provinciale Statenverkiezingen die op 15 maart worden gehouden mogen bijna 13,3 miljoen mensen stemmen.

Artikelen

Jeugdreclassering Q1 2021 t/m Q1 2022

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdbescherming en de toeslagenaffaire

In dit onderzoek is op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) onderzocht of gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire disproportioneel in aanraking zijn gekomen...

Publicaties

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg, 2015-2020

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg gelijktijdig of na elkaar per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente

Cijfers

Jongeren, één/meerdere vormen van jeugdzorg in natura; peildatum, 2015-2020

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2020

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers