Zoekresultaten

5861 resultaten voor Dossier Jongeren
5861 resultaten voor Dossier Jongeren
Actieve filters (1)

Pagina 2 van 235

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2022)

Arbeid Onderwijsdeelname, Uitkering, Geregistreerd bij UWV

Cijfers

Kwetsbare jongeren, Oost-Gelderland, 2018-2020

Kinderen die opgroeien in gezinnen met bijstand of een laag inkomen en kinderen van gescheiden ouders, naar gemeente, 2018 t/m 2020.

Cijfers

Lager opgeleide jongeren hebben minst stabiele loopbanen

Jongeren die beginnen op de arbeidsmarkt hebben een minder stabiele loopbaan naarmate ze lager zijn opgeleid. Lager opgeleide jongeren hebben vaker langdurig geen werk en maken minder vaak de...

Artikelen

Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor

Het Jaarrapport 2022 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland.

Publicaties

Halfwezen en wezen onder jongeren in Nederland, 2000-2021

Tabellenset met cijfers over halfwezen en wezen onder jongeren in Nederland in de periode 2000-2021.

Cijfers

Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht

Loopbanen worden traditioneel geanalyseerd met tabellen die aangeven welke arbeidsmarktposities groepen door de tijd hebben.

Artikelen

Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht

Dit artikel analyseert de loopbanen van jongeren die in de periode 1983 tot en met 1985 geboren zijn vanaf het moment dat ze 23 zijn tot en met hun 32e levensjaar met behulp van sequentieanalyse.

Publicaties

Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2020

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2020.

Cijfers

Mentale gezondheid jongeren afgenomen

In 2021 was 18 procent van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond. In 2019 en 2020 was dit nog 11 procent. Vooral vrouwen en jongvolwassenen hadden in 2021 vaker te maken met psychische klachten...

Artikelen

Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Halt-jongeren, misdrijven en overtredingen, leerplicht Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond.

Cijfers

Voorzieningengebruik en problematiek Haagse jongeren (2015-2020)

Gebruik sociale voorzieningen en sociale problematiek onder Haagse jongeren uitgesplitst naar jaar (2015-2020), leeftijd (16 tot en met 26 jaar) en woonwijk.

Cijfers

Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2019

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2019.

Cijfers

Arbeidsdeelname; jongeren

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Jongeren (15 tot 25 jaar), geslacht, onderwijsdeelname

Cijfers

Vooral jongeren wilden meer uren werken in 2021

In 2021 waren er 561 duizend deeltijdwerkers die direct beschikbaar waren om meer uren te werken. Deze onderbenutte deeltijdwerkers vormden 6 procent van de totale werkzame beroepsbevolking van 9,3...

Artikelen

Kerncijfers over jeugdzorg

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente

Cijfers

Jeugdreclassering 4e kw. 2022, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 3e kw. 2022, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Verhuizingen uithuisgeplaatste jongeren, 1e hj 2021

Vooronderzoek naar de bruikbaarheid van de BRP om verhuisbewegingen onder uithuisgeplaaste jongeren in het eerste halfjaar van 2021 in beeld te brengen.

Cijfers

Jeugdreclassering 3e kw. 2022, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 2e kw. 2022, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2019

De tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2019 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2019 en 2020 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden,...

Cijfers

Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand

Onderzoek naar de kenmerken van jongeren woonachtig in Utrecht met geregistreerde probleemschulden en/of (potentieel recht op) bijstand in 2020.

Cijfers

Jeugdzorg, schoolverlaten, afstroom, 2020 en 2021

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2020 en op 1 oktober 2021, naar wel of...

Cijfers

Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering

Terugkeer van jongeren in de jeugdbescherming en/of -reclassering en het gebruik van jeugdhulp voorafgaand aan, tijdens en ná een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel naar type...

Cijfers

Bijna derde jongeren in horeca na eerste coronajaar zonder werknemersbaan

Van de 395 duizend werknemers in de horeca in januari 2020 waren er 203 duizend jonger dan 25 jaar. Bijna een derde van die jongeren had een jaar later geen baan meer als werknemer. In verreweg de...

Artikelen