Zoekresultaten

2184 resultaten voor Dossier Emancipatie
2184 resultaten voor Dossier Emancipatie

Pagina 2 van 88

Dossier Europese Unie

Dossier Europese Unie

Overig

Archief van dossiers

Overzicht van alle dossiers

Overig

Dossier Digitalisering

Dit dossier bevat verwijzingen naar alle publicaties en cijfers die het CBS te bieden heeft op het gebied van de online samenleving.

Overig

Dossier Duurzaamheid

Dossier Duurzaamheid

Overig

Dossier Verstedelijking

Regionale verdeling van de bevolking over Nederland. Krimp en groei, verhuizingen, werkgelegenheid, hoogopgeleiden, hoge en lage inkomens. Stedelijke gebieden.

Overig

Dossier Broeikasgassen

Dossier Broeikasgassen

Overig

Dossier Conjunctuur

De schommelingen van de economische groei op korte termijn noem je de conjunctuur. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei...

Overig

Dossier Rusland-Oekraïne

Dossier Rusland-Oekraïne

Overig

Hulptabel AZW mbo instroom

Deze hulptabel geeft inzicht in de mbo-opleidingen op AZW StatLine op het niveau van dossier, kwalificatie en crebocode.

Cijfers

Dossier Milieu en economie

Dossier Milieu en economie

Overig

Dossier Culturele en creatieve sector

De culturele en creatieve sector in Nederland bestaat uit duizenden instellingen en bedrijven. Enerzijds gaat het daarbij om grote instellingen en bedrijven met honderden werknemers en een omzet van...

Overig

Dossier Asiel, migratie en integratie

Alle recente cijfers, artikelen en rapporten van het CBS over migratie, asielzoekers en de integratie van migranten en hun in Nederland geboren kinderen.

Overig
FAQ's
FAQ's

dossier 'Provinciale Statenverkiezingen' met nieuws en factsheets

De verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart 2015 bepalen wie de komende vier jaren het provinciale beleid uitstippelen. Het provinciale beleid gaat onder meer over verkeer en vervoer,...

Artikelen

Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2020

In het onderzoek ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2020’ staan loonverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal.

Cijfers

Aflevering 5: De eeuw van mijn dochters

In de podcast van het CBS wordt elke maand een actueel thema belicht aan de hand van cijfers en statistieken. Liesbeth Staats gaat in gesprek met CBS-experts over het belang van statistiek in het...

Artikelen

De verduurzaming van de landbouw – deel II: emissies

Dit artikel gaat over de ontwikkeling van emissies door de Nederlandse landbouw in de afgelopen 25 jaar. Het artikel gaat in op de uitstoot van broeikasgassen, het overschot van stikstof en fosfor en...

Publicaties

Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire, 2015 t/m juni 2022

Tabel met het aantal kinderen van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire die tussen 2015 en eind juni 2022 uit huis geplaatst zijn, op basis van een recente lijst met gedupeerden.

Cijfers
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Flitsscheidingen in 2002

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2003

Artikelen

Uitstel van samenwonen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2004

Artikelen