Zoekresultaten

2184 resultaten voor Dossier Emancipatie
2184 resultaten voor Dossier Emancipatie

Pagina 1 van 88

Hoe gaat het met de emancipatie

De Emancipatiemonitor beschrijft de positie van mannen en vrouwen op de terreinen onderwijs, arbeid, inkomen, werken en zorgen, slachtofferschap en veiligheid, en gezondheid. Ook wordt de...

Video's

Dossier Emancipatie

Alles over emancipatie en verschillen tussen mannen en vrouwen.

Overig

Emancipatie

Arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van vrouwen niet gestegen

Artikelen

Emancipatiemonitor 2022

De Emancipatiemonitor beschrijft de positie van mannen en vrouwen op de terreinen onderwijs, arbeid, inkomen, werken en zorgen, slachtofferschap en veiligheid, en gezondheid. Ook wordt de...

Publicaties

Dossier asiel, migratie en integratie vernieuwd

Corporate artikel over vernieuwd dossier asiel, migratie en integratie

Artikelen

CBS rondt complexe dossiers af tijdens voorzitterschap EU-raadswerkgroep statistiek

Op 30 juni 2016 beëindigde Nederland het voorzitterschap van de Europese Unie (EU). Directeur-Generaal van CBS, Tjark Tjin-A-Tsoi, was gedurende een half jaar voorzitter van de EU-raadswerkgroep voor...

Artikelen

Al 23 jaar op rij meer vrouwen dan mannen in hoger onderwijs

Tijdens het studiejaar 2021/’22 studeerden ongeveer 443 duizend vrouwen aan een universiteit of een hogeschool, tegenover 393 duizend mannen. Dat is het drieëntwintigste studiejaar op rij waarin meer...

Artikelen

Verdeling werk en zorg tussen vaders en moeders vaak anders dan gewenst

4 op de 10 ouders van kinderen jonger dan 18 jaar zouden werk en zorg het liefst gelijk verdelen. In de praktijk is dat voor nog geen 1 op de 10 stellen het geval.

Artikelen

Man-vrouwloonverschil weer iets verder afgenomen

Het verschil in het gemiddelde uurloon van mannelijke en van vrouwelijke werknemers bij de overheid is in 2020 met 2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2018.

Artikelen

3 op de 4 vrouwen willen economisch zelfstandig zijn

Drie kwart van de vrouwen die geen onderwijs volgen en jonger dan 65 jaar zijn vindt het belangrijk zichzelf financieel te kunnen onderhouden. In de praktijk zijn dit er minder: 66 procent was...

Artikelen

CBS en Zuyd Hogeschool Maastricht brengen thema duurzame voeding in kaart

Hoe zet je multimediale storytelling in bij het voor het voetlicht brengen van de data van het CBS?

Artikelen

Vrouwenemancipatie vordert langzaam

Moeders blijven meer uren werken, vrouwen lager inkomen dan man, meer vrouwen in top bedrijfsleven en rijksoverheid

Artikelen

Emancipatie

Het dossier Emancipatie toont cijfers over de verschillen tussen vrouwen en mannen op het gebied van arbeidsdeelname, deeltijd werken, arbeid en zorg, inkomens en gezondheid.

Artikelen

Emancipatie

Reeks van emancipatie

Overig

Aflevering 10: Het mysterie van de verdwenen criminaliteit

Podcast 10. Het mysterie van de verdwenen criminaliteit serie 'Cijfers voor iedereen'

Artikelen

Emancipatie-opinies (EMOP)

Vaststellen van (ontwikkelingen in) opvattingen over onder meer de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid, kinderopvang, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming, en seksuele...

Overig
Artikelen

Dossier Globalisering

Globalisering is een proces dat zowel economische, technologische, institutionele en sociale ontwikkelingen omvat. Dit dossier richt zich vooral op de economische aspecten van de globalisering.

Overig

Dossier Jongeren

Dossier Jongeren

Overig

Dossier Flexwerk

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

Overig

Dossier Vergrijzing

Dossier Vergrijzing

Overig

Dossier Stikstof

Het chemisch element stikstof (N) komt in meerdere verschijningsvormen voor in onze omgeving.

Overig

Dossier Onderwijsachterstanden

Nederland voert sinds de jaren zeventig beleid om de onderwijskansen voor kinderen uit achterstandsmilieus te vergroten.

Overig

Dossier ZZP

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? Het CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen.

Overig

Demos: Emancipatie en de trek naar de stad

Artikel in Demos over de opmars van de vrouwen en van de stad.

Overig