Zoekresultaten

2192 resultaten voor Dossier Emancipatie
2192 resultaten voor Dossier Emancipatie

Pagina 1 van 88

Dossier Emancipatie

Alles over emancipatie en verschillen tussen mannen en vrouwen.

Overig

Hoe gaat het met de emancipatie

De Emancipatiemonitor beschrijft de positie van mannen en vrouwen op de terreinen onderwijs, arbeid, inkomen, werken en zorgen, slachtofferschap en veiligheid, en gezondheid. Ook wordt de...

Video's

Emancipatie

Arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van vrouwen niet gestegen

Artikelen

Emancipatie

Reeks van emancipatie

Overig

Dossier asiel, migratie en integratie vernieuwd

Corporate artikel over vernieuwd dossier asiel, migratie en integratie

Artikelen

CBS rondt complexe dossiers af tijdens voorzitterschap EU-raadswerkgroep statistiek

Op 30 juni 2016 beëindigde Nederland het voorzitterschap van de Europese Unie (EU). Directeur-Generaal van CBS, Tjark Tjin-A-Tsoi, was gedurende een half jaar voorzitter van de EU-raadswerkgroep voor...

Artikelen

Man-vrouwloonverschil weer iets verder afgenomen

Het verschil in het gemiddelde uurloon van mannelijke en van vrouwelijke werknemers bij de overheid is in 2020 met 2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2018.

Artikelen

3 op de 4 vrouwen willen economisch zelfstandig zijn

Drie kwart van de vrouwen die geen onderwijs volgen en jonger dan 65 jaar zijn vindt het belangrijk zichzelf financieel te kunnen onderhouden. In de praktijk zijn dit er minder: 66 procent was...

Artikelen

Loonverschil tussen mannen en vrouwen verder afgenomen

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is ook in de coronajaren 2020 en 2021 kleiner geworden. Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was in 2021 13 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon...

Artikelen

Emancipatie-opinies (EMOP)

Vaststellen van (ontwikkelingen in) opvattingen over onder meer de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid, kinderopvang, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming, en seksuele...

Overig

Demos: Emancipatie en de trek naar de stad

Artikel in Demos over de opmars van de vrouwen en van de stad.

Overig

Dossier Culturele en creatieve sector

De culturele en creatieve sector in Nederland bestaat uit duizenden instellingen en bedrijven. Enerzijds gaat het daarbij om grote instellingen en bedrijven met honderden werknemers en een omzet van...

Overig

Dossier Verstedelijking

Regionale verdeling van de bevolking over Nederland. Krimp en groei, verhuizingen, werkgelegenheid, hoogopgeleiden, hoge en lage inkomens. Stedelijke gebieden.

Overig

Dossier Asiel, migratie en integratie

Alle recente cijfers, artikelen en rapporten van het CBS over migratie, asielzoekers en de integratie van migranten en hun in Nederland geboren kinderen.

Overig

Dossier Broeikasgassen

Dossier Broeikasgassen

Overig

Dossier Vergrijzing

Dossier Vergrijzing

Overig

Dossier Flexwerk

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

Overig

Dossier ZZP

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? Het CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen.

Overig

Dossier Rusland-Oekraïne

Dossier Rusland-Oekraïne

Overig

Emancipatiemonitor 2022

De Emancipatiemonitor beschrijft de positie van mannen en vrouwen op de terreinen onderwijs, arbeid, inkomen, werken en zorgen, slachtofferschap en veiligheid, en gezondheid. Ook wordt de...

Publicaties

Archief van dossiers

Overzicht van alle dossiers

Overig

Dossier Milieu en economie

Dossier Milieu en economie

Overig
FAQ's
FAQ's