Zoekresultaten

2554 resultaten voor Dossier Asielzoekers
2554 resultaten voor Dossier Asielzoekers

Pagina 1 van 103

Asielmigrant

Asielzoeker, statushouder of uitgenodigde vluchteling die is opgenomen in het gemeentelijk bevolkingsregister.

Overig

Dossier Asiel, migratie en integratie

Alle recente cijfers, artikelen en rapporten van het CBS over migratie, asielzoekers en de integratie van migranten en hun in Nederland geboren kinderen.

Overig

Dossier Emancipatie

Alles over emancipatie en verschillen tussen mannen en vrouwen.

Overig

Dossier Vergrijzing

Dossier Vergrijzing

Overig

Dossier Flexwerk

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

Overig

Asiel en integratie 2022 – Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2021

Publicaties

Dossier Culturele en creatieve sector

De culturele en creatieve sector in Nederland bestaat uit duizenden instellingen en bedrijven. Enerzijds gaat het daarbij om grote instellingen en bedrijven met honderden werknemers en een omzet van...

Overig

Dossier Verstedelijking

Regionale verdeling van de bevolking over Nederland. Krimp en groei, verhuizingen, werkgelegenheid, hoogopgeleiden, hoge en lage inkomens. Stedelijke gebieden.

Overig

Dossier Broeikasgassen

Dossier Broeikasgassen

Overig

Daling aantal asielzoekers en nareizigers begin 2022

In het eerste kwartaal van 2022 hebben bijna 6,5 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend, bijna 35 procent minder dan in het kwartaal ervoor.

Artikelen

Asielzoeker

Persoon die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend.

Overig
FAQ's
FAQ's
Overig

Meeste Eritrese en Syrische asielzoekers uit 2015 wonen nu in Nederland

Van de mensen met een Syrische of Eritrese nationaliteit die in 2015 asiel aanvroegen in Nederland, woonden ruim 9 op de 10 eind juni 2021 zelfstandig in een Nederlandse gemeente.

Artikelen

Dossier ZZP

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? Het CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen.

Overig

Asielzoeker, nationaliteit onbekend

Situatie waarbij van een persoon de nationaliteit niet kan worden vastgesteld omdat hij niet de officiële documenten kan overleggen waaruit zijn nationaliteit blijkt.

Overig

Dossier Rusland-Oekraïne

Dossier Rusland-Oekraïne

Overig

Archief van dossiers

Overzicht van alle dossiers

Overig

Verwijdering asielzoeker

Handeling die plaats vindt na definitieve afwijzing van een verzoek om toelating in Nederland van een asielzoeker. Er zijn drie soorten verwijderingen, te weten: uitzetting, vertrek onder toezicht,...

Overig

Dossier Milieu en economie

Dossier Milieu en economie

Overig

Controle adres na aanzegging (asielzoeker)

Controle en registratie door de politie of een asielzoeker, die een aanzegging heeft gekregen om te vertrekken uit Nederland, niet langer verblijft op het laatst bekende huisadres.

Overig