Zoekresultaten

21455 resultaten voor CBS vacatures
21455 resultaten voor CBS vacatures

Pagina 5 van 859

Meerjarenplan CBS ingediend bij minister van Economische Zaken en Klimaat

Op 31 oktober 2022 is het Meerjarenplan (MJP) van het CBS voor 2024-2028 ter goedkeuring ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Artikelen

Ben ik verplicht mee te werken aan een onderzoek van het CBS?

Veelgestelde vragen over de persoonsenquêtes

FAQ's

CBS Wereldcafé VI: Belemmeringen voor de handel in diensten

Over CBS Wereldcafé VI: Belemmeringen voor de handel in diensten

Overig

CBS werkt aan nieuwe methode om energieprijzen te berekenen

De stijgende energieprijzen en de hoge inflatie zorgen al geruime tijd voor bezorgdheid bij huishoudens.

Artikelen

CBS maakt thema brede welvaart zichtbaar in begrotingen ministeries

Ieder jaar, op Verantwoordingsdag, publiceert het CBS op verzoek van het kabinet de ‘Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals’ (SDG’s).

Artikelen

Veelgestelde vragen De CBS Onderweg in Nederland app

Informatie voor deelnemers enquêtes

Overig

AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021

Deze tabel bevat cijfers over de vacatures binnen zorg en welzijn naar beroep en gevraagd opleidingsniveau voor enkele AZW-hoofdbranches. Cijfers zijn beschikbaar van het 1e kwartaal 2018 tot en met...

Cijfers

CBS op zoek naar IT-personeel met passie voor het vak

Het CBS is voortdurend op zoek naar nieuw personeel op allerlei terreinen van de statistiek en IT.

Artikelen

Voldoet het CBS aan de eisen van de AVG en Uitvoeringswet AVG?

Antwoord op vraag: Voldoet het CBS aan de eisen van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet AVG?

FAQ's

Waarom werkt het CBS aan een aangepaste methode voor het meten van energieprijzen?

Waarom werkt het CBS aan een aangepaste methode voor het meten van energieprijzen?

FAQ's

Arbeidsmarkt iets minder gespannen in derde kwartaal

Na zeven kwartalen van oplopende spanning is de arbeidsmarkt in het derde kwartaal iets minder krap geworden. Het aantal openstaande vacatures daalde met 17 duizend, terwijl er 45 duizend werklozen...

Artikelen

CBS benoemt Lara Ankersmit als hoofddirecteur Communicatie en Nieuws

CBS benoemt Lara Ankersmit als hoofddirecteur Communicatie en Nieuws

Artikelen

CBS werkt aan nieuwe methode om energieprijzen te berekenen

De stijgende energieprijzen en de hoge inflatie zorgen al geruime tijd voor bezorgdheid bij huishoudens.

Artikelen

Hoe ziet het CBS de privacyrechtelijke rol van de gemeente m.b.t. de BRP?

Antwoord op vraag Hoe ziet het CBS de privacyrechtelijke rol van de gemeente met betrekking tot de Basisregistratie Personen?

FAQ's

Welke gegevens lever ik aan het CBS als identificatiegegevens voor de ‘ingezoomde’ Barometer?

Antwoord op de veelgestelde vraag Welke gegevens lever ik aan het CBS als identificatiegegevens voor de ‘ingezoomde’ Barometer?

FAQ's
FAQ's

COA vraagt CBS om hulp bij onderzoek mogelijke inzet AI

COA heeft het CBS gevraagd te helpen met het identificeren van mogelijke risico’s bij toepassing van AI in het plaatsingsproces van statushouders.

Overig

Technische toelichting: werkloze beroepsbevolking (CBS) en WW-uitkeringen (UWV)

Technische toelichting: werkloze beroepsbevolking (CBS) en WW-uitkeringen (UWV)

Overig

Achtergronden van CBS-onderzoek naar energieprijzen

De energieprijzen stijgen en de prijsstijging die in Nederland gemeten wordt is één van de hoogste in Europa.

Artikelen

Het CBS gaat stoppen met de indeling westers/niet-westers. Wat betekent dat voor de Barometer?

Antwoord op vraag Gaat het CBS stoppen met de indeling westers/niet-westers en wat betekent dat voor de Barometer?

FAQ's

CBS ODISSEI microdatameeting Beyond the limits of CBS RA

Op maandag 16 mei 2022 presenteerde Erik-Jan van Kesteren (UU) over manieren om efficiënt om te gaan met computerruimte. Hij geeft verschillende praktische tips over selecteren, comprimeren, chunken...

Overig

Spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Met een verdere toename van het aantal openstaande vacatures en opnieuw een daling van het aantal werklozen, liep de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2022 verder op. Er kwamen...

Artikelen

CBS zoekt enthousiaste parttime interviewers

‘De leukste baan die er is!’, zeggen Mechtild Gabriëls en Kim Offermans.

Artikelen

Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie RVO CBS

Het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie beschrijft hoe de productie en het verbruik van hernieuwbare energie berekend wordt en welke keuzes worden gemaakt bij de implementatie van de...

Overig