Zoekresultaten

21455 resultaten voor CBS vacatures
21455 resultaten voor CBS vacatures

Pagina 3 van 859

Wat doet het CBS met brondatabestanden?

Wat doet het CBS met brondatabestanden?

FAQ's

Highlights CBS Urban Data Center/Eindhoven

Een factsheet met feiten en cijfers over gemeente Eindhoven en haar inwoners.

Cijfers

CBS/Noord-Brabant Data Center

CBS/Brabant Data Center

Overig

CBS Urban Data Center/Leiden

CBS Urban Data Center Leiden

Overig

CBS Urban Data Center/Schagen

Beschrijving CBS Urban Data Center Schagen

Overig

CBS Urban Data Center/Eindhoven

CBS Urban Data Center/Eindhoven

Overig

Imago-onderzoek CBS

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

CBS Urban Data Center/Den Haag

CBS en de gemeente Den Haag werken sinds 26 september 2017 samen binnen het CBS Urban Data Center/Den Haag

Overig

CBS Rural Data Center/De Kempen

Beschrijving CBS Rural Data Center/Kempengemeenten

Overig

CBS Urban Data Center Regio Groningen

CBS en gemeente Groningen gaan samenwerken in Urban Data Center voor regio Groningen

Overig

Stand van zaken bezuinigingen bij CBS

Overzicht stand van zaken bezuinigingen bij CBS per 5 september 2016

Overig

Online vacatures

Online vacatures vormen een interessant bron van informatie voor het CBS. We gebruiken zowel data van Textkernel als data van het UWV.

Overig

Waar vind ik de CBS open datahandleidingen?

Waar vind ik de CBS open datahandleidingen?

FAQ's

Nieuwsbrief Leren met het CBS, oktober 2022

Met het Leren met het CBS kunnen leraren van het basisonderwijs/primaironderwijs hun groep 7 en 8 kennis laten maken met data.

Overig

Hoe ziet het CBS de privacyrechtelijke rol van het CBS en van mijn organisatie? (‘ingezoomde’ Barometer)

Antwoord op vraag: Hoe ziet het CBS de privacyrechtelijke rol van het CBS en van mijn organisatie?

FAQ's

CBS Urban Data Center/Leidschendam-Voorburg

Vanaf 31 augustus 2017 bundelen de gemeente Leidschendam-Voorburg en het CBS hun krachten op het gebied van data

Overig

Onze juristen adviseren om het CBS een zorgplichtverklaring te laten ondertekenen. Doet het CBS dit?

Antwoord op vraag: Onze juristen adviseren om het CBS een zorgplichtverklaring te laten ondertekenen. Doet het CBS dit

FAQ's

Verkenningsonderzoek structurele datalevering aan CBS

Een verkennend onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor uitvraag van de data, die de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (NR) nodig heeft voor haar incidentele...

Cijfers

CBS Urban Data Centers: invulling en meerwaarde

Een CBS Urban Data Center (UDC) is een samenwerking tussen het CBS en een gemeente of regio, gericht op lokale data.

Overig

Nieuwsbrief Leren met het CBS, juli 2022

Met het Leren met het CBS kunnen leraren van het basisonderwijs/primaironderwijs hun groep 7 en 8 kennis laten maken met data.

Overig

Waarom heeft het CBS zoveel data nodig?

Waarom heeft het CBS zoveel data nodig?

FAQ's

Highlights CBS Urban Data Center/Den Haag

Factsheet met enkele onderzoeken uit de afgelopen jaren voor gemeente Den Haag.

Cijfers

Welke historische tijdreeksen heeft het CBS over onderwijs?

historische tijdreeksen van het CBS over onderwijs

FAQ's

Sector zorg en welzijn (AZW-programma) en bedrijfstak Q Gezondheids- en welzijnszorg (CBS)

Op het reguliere CBS StatLine publiceert het CBS cijfers over de arbeidsmarkt zoals banen, werkgelegenheid, verzuim, en vacatures per bedrijfstak.

Overig