Zoekresultaten

10000 resultaten voor CBS in de klas
10000 resultaten voor CBS in de klas
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 400

Wim van Nunspeet benoemd tot plaatsvervangend Directeur-generaal CBS

Met ingang van 15 juli a.s. is Wim van Nunspeet benoemd tot plaatsvervangend Directeur-generaal bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikelen

Onderzoek naar haat en agressie jegens vrouwelijke politici wint CBS-Tegel

Coen van de Ven en Karlijn Saris van de Groene Amsterdammer hebben samen met Joris Veerbeek en Sahra Mohamed van de Data School Utrecht de CBS-Tegel voor datajournalistiek gewonnen.

Artikelen

CBS verdiept samenwerking met universiteiten

Met ingang van 6 april 2022 is de bijzondere leerstoel van CBS-onderzoeker Marjolijn Das aan de Erasmus Universiteit (EUR) voor 5 jaar verlengd.

Artikelen

CBSindeklas: De bevolkingspiramide

Voorbeeld van het gebruik van de CBS bevolkingspiramide in een klas. Deze piramide staat op https://www.cbs.nl/CBSindeklas .

Video's

CBS zoekt nieuw talent op diverse fronten

Het CBS verricht jaarlijks 600 onderzoeken op allerlei terreinen van de samenleving.

Artikelen

Aantal vrachtvoertuigen naar jaarkilometrageklasse, 2019

Deze tabel bevat gegevens over het aantal vrachtauto's en trekkers voor oplegger in kalenderjaar 2019 verdeeld naar gemiddeld jaarkilometrage (klasse).

Cijfers

CBS in dialoog met vervoerders over toegang tot openbaar vervoer data

Openbaar vervoerders beschikken met de komst van de OV-chipkaart over data die van belang zijn voor betrouwbare statistieken en gefundeerd beleid.

Artikelen

CBS brengt sociaaleconomische statusscores van wijken en buurten in kaart

Nederland kent een groot aantal wijken en buurten.

Artikelen

CBS verkent potentie van privacy preserving techniques met universiteiten

Het CBS is continu op zoek naar nieuwe methoden en technieken om te kunnen voldoen aan de sterk groeiende vraag naar statistische informatie.

Artikelen

Personen naar huishoudensinkomensklasse in Regio Holland-Rijnland

Het aantal personen in klasse van het besteedbaar huishoudensinkomen per postcode-4-gebied.

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Mike Ackermans (CBS) benoemd tot directeur-bestuurder van Omroep Zeeland

Mike Ackermans (62 jaar), lid van de hoofddirectie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, is per 1 augustus 2022 benoemd tot directeur-bestuurder van de Stichting Omroep Zeeland. Hij volgt daar...

Artikelen

Bert Kroese (CBS) benoemd in top IMF

Bert Kroese (54 jaar), plaatsvervangend Directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de statistiek, wordt per 15 augustus benoemd tot Chief Statistician and Data Officer en Director of the...

Artikelen

CBS zet vervolgstap in automatisering prijswaarneming voor CPI

Om de inflatie vast te stellen verzamelt het CBS maandelijks de prijzen van een groot aantal goederen en diensten.

Artikelen

CBS vernieuwt applicatielandschap succesvol met Phoenix

Het CBS heeft de afgelopen jaren stapsgewijs gewerkt aan een nieuw applicatielandschap.

Artikelen

CBS zoekt enthousiaste parttime interviewers

‘De leukste baan die er is!’, zeggen Mechtild Gabriëls en Kim Offermans.

Artikelen

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Uitgaven van huishoudens aan leermiddelen, lesmateriaal

De uitgaven van huishoudens aan leermiddelen en lesmateriaal voor schoolgaande kinderen in de periode 2000-2017.

Cijfers

Innovatief onderzoek naar vliegroutes van drones met CBS-data

Ze zijn niet meer uit het luchtruim weg te denken: onbemande luchtvaartuigen, ook wel drones genoemd.

Artikelen

Over het belang van metadata bij de open data van het CBS

In een open samenleving zijn eenvoudig toegankelijke feiten en cijfers onontbeerlijk.

Artikelen

CBS onderzoekt verfijning methode voor berekening energieprijzen

De energieprijzen staan de laatste tijd sterk in de belangstelling.

Artikelen

Ben jij het nieuwe talent waar het CBS naar op zoek is?

Het CBS verricht jaarlijks 600 onderzoeken op allerlei terreinen van de samenleving.

Artikelen

CBS Academy wint Leerorganisatie Award 2021

In een wereld waar ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, is het voor organisaties en hun personeel belangrijk mee te groeien.

Artikelen

Jongeren met onderwijsachterstand stimuleren met CBS-gastcolleges

Het CBS is vorig jaar een samenwerking gestart met de Stichting IMC Weekendschool.

Artikelen

CBS brengt relatie tussen SDG’s en circulaire economie in beeld

Hoe beïnvloeden de Sustainable Development Goals (SDG’s, duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties en de circulaire economie elkaar?

Artikelen