Zoekresultaten

21028 resultaten voor CBS in de klas
21028 resultaten voor CBS in de klas

Pagina 1 van 842

Nieuwsbrief Leren met het CBS, oktober 2022

Met het Leren met het CBS kunnen leraren van het basisonderwijs/primaironderwijs hun groep 7 en 8 kennis laten maken met data.

Overig

CBS-lespakket voor leerlingen basisschool uitgebreid met kinderdashboard

Vorig jaar lanceerde het CBS voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool nieuw lesmateriaal.

Artikelen

Nieuwsbrief Leren met het CBS, juli 2022

Met het Leren met het CBS kunnen leraren van het basisonderwijs/primaironderwijs hun groep 7 en 8 kennis laten maken met data.

Overig

Leren met het CBS

CBS in de klas

Overig

Weidegang van melkvee; GVE-klasse, regio

weidegang van melkvee, naar GVE-klasse en regio weidegang, melkvee, vrouwelijk jongvee, melkveebedrijven, GVE-klasse

Cijfers

Wat doet het CBS?

Uit de resultaten van een imago-onderzoek door het externe onderzoeksbureau Motivaction is gebleken dat een groot aantal van de geïnterviewden het CBS goed kent van naam en hoog waardeert, maar dat...

Artikelen

CBS gebiedsindelingen

Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert in een GIS-formaat dat te gebruiken is in GIS-pakket als QGIS of ArcGIS

Overig

Hoe komt het CBS aan data?

Antwoord op de vraag Hoe komt het CBS aan data?

FAQ's
Overig

CBS jaarplan 2012

Dit jaarplan is het vierde dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013. Ook in 2012 is het CBS dé leverancier van...

Overig

Gebruikt het CBS het begrip kerninflatie?

Gebruikt het CBS het begrip kerninflatie?

FAQ's

Jaarplan CBS 2006

Het CBS jaarplan 2006 bevat de voornemens voor 2006, en vormt de derde jaarschijf van het Meerjarenprogramma 2004-2008.

Overig

CBS jaarplan 2014

Het jaarplan 2014 is het eerste jaarplan dat is gebaseerd op het Strategisch Meerjarenprogramma (MJP) 2014-2018. Dit plan voor 2014 geeft op een groot aantal terreinen invulling aan de voornemens en...

Overig

CBS als werkgever

CBS als werkgever

Overig
Overig

De index per klasse bij de SBI 2008 - versie 2012

Een index van bedrijfsactiviteiten per klasse die aangeeft welke activiteiten er in een klasse worden ingedeeld.

Overig

CBS Wereldcafé

In het (voorlopig digitale) Wereldcafé presenteert het CBS relevant onderzoek op het vlak van globalisering en internationale productieketens.

Overig

CBS-jaarplan 2010

Dit jaarplan is het tweede dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013.

Overig

CBS jaarplan 2011

Dit jaarplan is het derde dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013.

Overig

CBS jaarplan 2013

Dit jaarplan is het laatste dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013. Ook in 2013 is het CBS dé leverancier van...

Overig

CBS Design System

Het CBS Design System helpt bij het creëren van een consistente en toegankelijke gebruikerservaring van alle online CBS producten.

Overig
Overig

CBS Datacenter Parkstad Limburg

CBS en de gemeente Heerlen werken sinds november 2016 samen binnen het CBS Urban Data Center/Heerlen.

Overig

CBS en TNO brengen energiearmoede huishoudens in kaart

De energieprijzen, die het afgelopen jaar fors zijn gestegen, zijn dagelijks in het nieuws.

Artikelen

Schade Watersnoodramp 1953 in kaart gebracht door CBS

Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat in Nederland een grote watersnoodramp plaatsvond.

Artikelen