Zoekresultaten

24094 resultaten voor caosector overheid
Zoek in plaats daarvan naar CAO-sector overheid
24094 resultaten voor caosector overheid
Zoek in plaats daarvan naar CAO-sector overheid

Pagina 1 van 964

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren

Cijfers
Overig

Nederlanders pessimistischer over toekomst samenleving

Nederlanders waren in 2021 pessimistischer over de toekomst van de samenleving dan in 2018. In 2021 vond 57 procent van de 15-plussers dat het in Nederland de verkeerde kant op gaat, in 2018 was dit...

Artikelen

Bezwaar overig

Als u bezwaar wilt maken tegen een ander besluit van de Directeur-Generaal van het CBS, dan kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen.

Overig

Over ons

Over ons

Overig

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon voor alle mannen en vrouwen naar dienstverband, caosector,leeftijd en nationaliteit.

Cijfers

Onderzoeker financiën centrale overheden

Je verwerkt bronrapportages en pluist jaarverslagen uit. Daarnaast werk je (mee) aan publicaties op maand-, kwartaal- en jaarbasis. Het werk zal een beroep doen op je financiële inzicht,...

Overig

Hoeveel bedrijven gebruiken steunmaatregelen coronacrisis door de overheid?

Deze tabel geeft een korte samenvatting van het gebruik door bedrijven van verschillende financiële steunmaatregelen vanwege corona vanaf maart 2020.

FAQ's

Onzekerheid over continuïteit bedrijf in horeca toegenomen

In de horeca was het aantal bedrijven dat in november 2022 verwachtte nog minstens een jaar te bestaan duidelijk lager dan in mei.

Artikelen

Onderzoeker team Centrale overheden

In deze functie werk je aan cijfers over de sociale-zekerheidsfondsen. Je draagt bij aan de gegevens over de overheidsfinanciën. Je helpt bij het analyseren van de rijksfinanciën en denkt mee over...

Overig

Secmovactmndbedragbus: Personen overige arbeid

Secmovactmndbedragbus: : Personen met inkomen uit overige arbeid in de verslagmaand, longitudinaal 2001-2021

Overig

Knappe koppen buigen zich over pittige wiskundeopgaven tijdens Olympiade

Op vrijdag 27 januari 2023 vond de elfde Wiskunde Olympiade voor Bedrijven plaats.

Artikelen

Ravtab: Gegevens over arbeidsverleden

Ravtab: Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar 2004-2021

Overig

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon naar geslacht, dienstverband, caosector en het aantal werknemers

Cijfers

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon naar geslacht, dienstverband, caosector en en verschillende kenmerken van een baan.

Cijfers
Overig

Ovarbeidmndbedragbus: Maandbedragen uit overige arbeid

Ovarbeidmndbedragbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid,maandbedragen 2001-2021

Overig

Uitgaven klimaatmitigatie door de overheid

De uitgaven ter voorkoming van klimaatverandering (mitigatie) door de rijksoverheid zijn gestegen.

Overig

Woonbase: alle informatie over wonen bij elkaar

Een bronbestand waarin informatie over personen, huishoudens én woningen samenkomt.

Artikelen

CBS in gesprek met Autoriteit Persoonsgegevens over privacybeleid

Privacybescherming is voor het CBS van essentieel belang om zijn wettelijke taak te kunnen blijven uitoefenen.

Artikelen

Overige lokale overheid; inkomsten en uitgaven per kwartaal op kasbasis

Kasuitgaven, kasinkomsten en saldo per kwartaal van de overige lokale overheidsinstellingen, conform EU-richtlijn 2011/85.

Cijfers

Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden (KREDO)

Aanleveren informatie voor Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden

Overig

Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid

De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2021. De gegevens zijn...

Cijfers

Kerncijfers over jeugdzorg

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente

Cijfers

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Financiële transacties en balans van de overheid. Financiële instrumenten, activa en passiva, standen en stromen, sectoren.

Cijfers