Zoekresultaten

4126 resultaten voor 65-plussers
4126 resultaten voor 65-plussers

Pagina 1 van 166

Prognose levensverwachting 65-jarigen: 21,05 jaar in 2028

De levensverwachting van 65-jarigen zal 21,05 jaar zijn in 2028, verwacht het CBS.

Artikelen

Jongvolwassenen voor het eerst lager persoonlijk welzijn dan 25-plussers

In 2021 daalde bij jongvolwassenen het aandeel met hoog persoonlijk welzijn. Hierdoor hadden zij voor het eerst minder vaak een hoog welzijn dan 25-plussers. Het persoonlijk welzijn nam het meest af...

Artikelen

300 duizend werkende 65-plussers in 2020

Er zijn steeds meer mensen van 65 jaar of ouder met betaald werk. In 2020 waren het er 300 duizend, 3,3 procent van alle werkenden. De toename heeft twee oorzaken: door de vergrijzing neemt het...

Artikelen

Bijna 240 duizend 15-plussers werden vorig jaar gepest

In 2021 zei bijna 2 procent van de inwoners in Nederland van 15 jaar en ouder dat ze in de afgelopen twaalf maanden weleens zijn gepest. Dit zijn bijna 240 duizend mensen.

Artikelen

Oversterfte in oktober

In de laatste week van oktober (week 43, 24 tot en met 30 oktober 2022) overleden naar schatting 3 350 mensen. Dat zijn er ongeveer net zo veel als in de week ervoor (3 327) maar meer dan verwacht...

Artikelen

In september in drie van de vier weken oversterfte

In de laatste week van september (week 39, 26 september tot en met 2 oktober 2022) overleden naar schatting 3 100 mensen. Dat zijn er net iets meer dan in de week ervoor (2 969) en meer dan verwacht...

Artikelen

Oversterfte in alle weken van juni

In de laatste week van juni (week 26, 27 juni tot en met 3 juli 2022) overleden naar schatting 3 050 mensen.

Artikelen

Levensverwachting 65-plussers

CBS hoofddemograaf Jan Latten geeft een korte toelichting over de stijgende levensverwachting van 65-jarigen sinds de invoering van de AOW.

Video's

De Heitjes en het welzijn in Heerlen

Dit rapport gaat over het welzijn van de bevolking in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is...

Publicaties

Autogebruik door 65-plussers stijgt

Autobezit en gereden kilometers van 65-plussers nemen toe. Hoe dat komt vertelt Jan Latten

Video's

Hoeveel werkende 65-plussers zijn er?

Hoeveel werkende 65-plussers zijn er? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen heeft de cijfers.

Video's

Half miljoen 55-plussers met lage opbouw tweedepijlerpensioen

Op basis van de pensioenaanspraken-statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek kan de mate van opbouw van ouderdomspensioen qua groepen van personen worden afgeleid

Artikelen

In mei oversterfte, behalve in de laatste week

In de laatste week van mei 2022) overleden naar schatting 2 850 mensen. Dat zijn er minder dan in de week ervoor overleden (3 020) en net iets meer dan verwacht voor deze periode. In heel mei...

Artikelen

In april oversterfte, begin mei niet meer

In de eerste week van mei 2022) overleden naar schatting 3 000 mensen, bijna 150 meer dan verwacht. In april overleden ongeveer 1 850 meer mensen dan verwacht, er was oversterfte in vier van de vijf...

Artikelen

Vooral 45-plussers met chronische aandoening werken minder

In 2020 had ruim 60 procent van de 15- tot 75-jarigen met een chronische beperking en/of een langdurige psychische aandoening betaald werk. Dit is minder dan mensen zonder een dergelijke diagnose,...

Artikelen

Sterfte in maart toegenomen, geen oversterfte

In de laatste week van maart 2022 overleden naar schatting 3600 mensen, ongeveer 400 meer dan verwacht. In heel maart overleden ongeveer 500 meer mensen dan verwacht.

Artikelen

Aantal allochtone 65-plussers groeit snel

De niet-westerse allochtonen in Nederland zullen de komende decennia sterk gaan vergrijzen. Volgens de nieuwste allochtonenprognose van het CBS groeit het aantal niet-westerse 65-plussers tussen nu...

Artikelen

Rapport 65-plussers in de bijstand

De groep bijstandsgerechtigden van 65 jaar en ouder is in de periode 1997-2001 toegenomen. Dit rapport bevat gegevens over het aantal 65-plussers in de bijstand, de gemiddelde uitkeringshoogte en het...

Artikelen

14 duizend boerderijen gerund door 65-plusser

In 2012 werkte op 13,8 duizend boerderijen nog een 65-plusser als bedrijfshoofd. Dit betekent dat op 21 van de 100 land- en tuinbouwbedrijven een gepensioneerde boer of een boerin aan het werk was.

Artikelen
Artikelen

Aandeel gescheiden 65-plussers per gemeente, 2010

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Op 1 januari 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen 65-plussers. Daarmee behoorde 15 procent van de totale bevolking tot deze leeftijdscategorie. De verschillen in...

Artikelen

Sterke groei bijstand aan 65-plussers

Eind juni 2011 gingen er 40 duizend bijstandsuitkeringen naar 65-plushuishoudens. Dat is twee keer zoveel als tien jaar geleden.

Artikelen
Artikelen

Vakbeweging telt steeds meer 65-plussers

Het aantal vakbondsleden is in 2011 met 5 duizend toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Een op zeven vakbondsleden is 65-plus. Voor het eerst sinds bijna twintig jaar sloten meer jongeren zich...

Artikelen
Artikelen