Woningmarkt in coronatijd

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn de afgelopen jaren fors gestegen. De prijzen liggen inmiddels hoger dan tijdens het vorige hoogtepunt in 2008. Het tempo van de prijsstijgingen vertraagde halverwege 2019 iets, om daarna weer te versnellen. Deze versnelling ging in de maanden maart-november 2020 onverminderd door.

  

Blijvend hoog niveau woningtransacties

Na het begin van de financiële crisis in 2008 nam het aantal verkopen van bestaande koopwoningen snel af tot ruim 110 duizend verkochte woningen in 2013, een dieptepunt. Daarna is het aantal woningverkopen weer opgekrabbeld. De woningverkopen liggen inmiddels op een iets hoger niveau dan vóór de financiële crisis. De woningtransacties schommelen de laatste jaren tussen 15 duizend en 20 duizend per maand. De schommelingen kunnen te maken hebben met een gebrek aan aanbod, maar ook met een seizoenpatroon in de woningverkopen. In maart en april 2020 liepen het aantal transacties verder op, om in mei en juni wat te zakken. In september en oktober liep het aantal transacties weer op en in november nam het weer af. Vooralsnog is nog geen effect zichtbaar van de coronacrisis op het aantal woningtransacties.

  

Onduidelijk patroon in bouwkosten voor woningbouwprojecten

Voor de toekomstige bouwproductie en het aanbod van nieuwbouwwoningen en andere nieuwe bouwwerken is het van belang om te kijken naar de verleende bouwvergunningen. De meest relevante indicator in dit verband zijn de bouwkosten die verbonden zijn aan de projecten waarvoor de vergunningen zijn verleend. Deze bouwkosten vertoonden in de jaren 2016-2018 een licht stijgende trend, die in 2019 werd onderbroken. Dit hangt waarschijnlijk samen met de stikstof- en de PFAS-crisis in de bouw. Eind 2019 leken de bouwkosten bij de verleende vergunningen weer wat op te lopen. In januari 2020 liepen deze kosten terug, zoals gebruikelijk in januari. In de maanden februari-april werd de stijging hervat, in mei was er een daling. Daarna tekende zich een grillig patroon af met een sterke daling in augustus gevolgd door een forse stijging in september. Omdat de verlening van een bouwvergunning een doorlooptijd kent tussen aanvraag en toekenning, is het nog te vroeg om de ontwikkelingen aan de coronacrisis te kunnen relateren.