Arbeid en vrije tijd

Vanaf begin 2014 tot begin 2020 groeide de werkzame beroepsbevolking vrijwel ononderbroken, vanaf midden 2016 in een tamelijk constant tempo. In de periode februari-maart 2020 begon de groei te haperen. In april kromp de werkzame beroepsbevolking met 160 duizend personen ten opzichte van een maand eerder. In mei daalde de werkzame beroepsbevolking verder om vervolgens weer te stijgen, vooral in juni. De omvang van de werkzame beroepsbevolking was in augustus bijna 50 duizend kleiner dan een jaar eerder.

Stijging werkloosheid

De groei van de werkzame beroepsbevolking van de afgelopen jaren ging gepaard met een daling van de werkloze beroepsbevolking. Alleen in 2019 nam de werkloosheid een tijdje toe. Eind 2019 daalde de werkloosheid verder tot hieraan in april van dit jaar een abrupt einde kwam. Hierna steeg de werkloosheid. In augustus waren er ruim 100 duizend mensen meer werkloos dan een jaar eerder.

 

Sterke daling aantal Nederlandse gasten in toeristische accommodaties

De coronacrisis had ook effect op de verblijfsrecreatie in Nederland. Op sommige plekken, zoals in Zeeland, gingen de logiesaccommodaties zelfs voor enige tijd dicht. In het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal Nederlandse gasten in hotels, kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommodaties met 60 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019, toen nog sprake was van een recordjaar. In april 2020 kwam de sector zelfs bijna geheel tot stilstand met iets meer dan 90 procent minder Nederlandse gasten dan in april 2019. In mei en juni was er enig herstel, maar ook in juni ontvingen toeristische accommodaties slechts twee derde van het aantal Nederlandse gasten van een jaar eerder.
Het aantal overnachtingen laat hetzelfde beeld zien als het aantal gasten.