Hoe druk is het op de Nederlandse rijkswegen?


Op de Nederlandse rijkswegen passeerden in 2017 gemiddeld 2 261 motorvoertuigen per uur, een half procent meer dan een jaar eerder. In 2012 waren dit nog 2 092 motorvoertuigen per uur. Daarna nam de verkeersintensiteit elk jaar toe, in totaal met 8 procent tot 2017. Vooral van 2013 tot en met 2015 was de stijging duidelijk zichtbaar. Sinds 2015 is de drukte op de rijkswegen amper toegenomen.

Op circa 20 duizend meetpunten op het rijkswegennet wordt elke minuut van de dag het aantal motorvoertuigen dat over de weg rijdt, geregistreerd en opgeslagen in de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Het CBS berekent hieruit de gemiddelde verkeersintensiteiten.

Regio

De regio met gemiddeld de drukste rijkswegen is Utrecht. Hier bevinden zich de A1, A2, A12, A27 en A28. Gemiddeld reden er in Utrecht in 2017 elk uur 4 367 personenauto’s, vrachtvoertuigen, bussen of motorfietsen over de rijkswegen. In de regio Delfzijl en omgeving was het met 257 passerende voertuigen per uur het minst druk.

Seizoenpatroon

De drukte op de rijkswegen hangt samen met de seizoenen. Vanwege vakanties en winterse weersomstandigheden zijn januari en december doorgaans de rustigste maanden. Er passeerden in deze maanden in 2017 iets meer dan 2 050 motorvoertuigen per uur. Ook in de zomermaanden is er een dip in de verkeersdrukte, doordat er minder woon-werkverkeer is. Een uitzondering vormt Zeeland waar in deze periode door de komst van vakantiegasten juist het meeste verkeer is. In de rest van Nederland stijgt in september de verkeersintensiteit weer. Dan is voor de meeste mensen de vakantieperiode voorbij en gaan velen weer aan het werk.