Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over water?

In 2019 stootte het Nederlandse vervoer over water (binnenvaart en zeevaart) 7,7 miljard kilo aan CO2 uit. Dit is met inbegrip van de uitstoot die plaats vond op de buitenlandse wateren. De uitstoot van buitenlandse schepen die in Nederland varen is daar niet bij inbegrepen. De bijdrage van het vervoer over water aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie ligt de laatste jaren rond de 4 procent.

Vanaf 2001 is de groei van de uitstoot van CO2 van het vervoer over water veel kleiner dan de economische groei (toegevoegde waarde)) van het vervoer over water. Hierdoor is sprake van zogenaamde relatieve ontkoppeling van CO2 met de economische groei van het vervoer over water.

Stikstofoxiden

Het vervoer over water stootte bijna 146 miljoen kilo aan stikstofoxiden uit in 2019. De bijdrage van het vervoer over water aan de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie is de laatste 10 jaar gestegen van 30 procent naar 35 procent. De bijdrage van het vervoer over water aan de totale uitstoot van verzurende stoffen, in zogeheten zuurequivalenten, is rond de 19 procent.