Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over water?


In 2018 stootte het Nederlandse vervoer over water (binnenvaart en zeevaart) 6,7 miljard kilo aan CO2 uit. Dit is met inbegrip van de uitstoot die plaats vond op de buitenlandse wateren. De uitstoot van buitenlandse schepen die in Nederland varen is daar niet bij inbegrepen. De bijdrage van het vervoer over water aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie ligt de laatste jaren rond de 3,4 procent. De stijging van de CO2-uitstoot is na 2001 veranderd in een daling en de laatste paar jaren stabiel. 

Vanaf 2001 is de groei van de uitstoot van CO2 van het vervoer over water veel kleiner dan de economische groei (toegevoegde waarde)) van het vervoer over water. Hierdoor is sprake van zogenaamde relatieve ontkoppeling van CO2 met de economische groei van het vervoer over water.

Stikstofoxiden

Het vervoer over water stootte bijna 113 miljoen kilo aan stikstofoxiden uit in 2018. De bijdrage van het vervoer over water aan de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie is de laatste 10 jaar gestegen van 26,8 procent naar 29,2 procent. De bijdrage van het vervoer over water aan de totale uitstoot van verzurende stoffen, in zogeheten zuurequivalenten, is rond de 15 procent.