Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over land?

Het Nederlandse vervoer over land (spoor- en wegvervoer) stootte 20,6 miljoen kilogram aan stikstofoxiden uit in 2019. De bijdrage van het vervoer over land aan de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie is in 10 jaar tijd bijna gehalveerd naar 5 procent. De bijdrage van het vervoer over land aan de totale uitstoot van verzurende stoffen, in zogeheten zuurequivalenten, is rond de 3 procent.

Vanaf 1997 is de groei van de uitstoot van CO2 van het vervoer over de weg kleiner dan de economische groei (toegevoegde waarde) van het vervoer over de weg. Hierdoor is sprake van zogenaamde relatieve ontkoppeling van CO2 met de economische groei van het vervoer over de weg.

Stikstofoxiden

Het Nederlandse vervoer over land stootte 20,5 miljoen kilogram aan stikstofoxiden uit in 2018. De bijdrage van het vervoer over land aan de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie is in 10 jaar tijd bijna gehalveerd naar 5,3 procent. De bijdrage van het vervoer over land aan de totale uitstoot van verzurende stoffen, in zogeheten zuurequivalenten, is rond de 3 procent.