Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over land?


In 2018 stootte het Nederlandse vervoer over land (spoor- en wegvervoer) 5,4 miljard kilo aan CO2 uit. Dit is met inbegrip van de uitstoot die plaats vond in het buitenland. De uitstoot van buitenlands spoor- en wegvervoer in Nederland is daarbij niet meegerekend. De bijdrage van het vervoer over land aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie lag in 2018 rond de 2,7 procent. Dit aandeelpercentage is al jaren stabiel.

Vanaf 1997 is de groei van de uitstoot van CO2 van het vervoer over de weg kleiner dan de economische groei (toegevoegde waarde) van het vervoer over de weg. Hierdoor is sprake van zogenaamde relatieve ontkoppeling van CO2 met de economische groei van het vervoer over de weg.

Stikstofoxiden

Het Nederlandse vervoer over land stootte 20,5 miljoen kilogram aan stikstofoxiden uit in 2018. De bijdrage van het vervoer over land aan de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie is in 10 jaar tijd bijna gehalveerd naar 5,3 procent. De bijdrage van het vervoer over land aan de totale uitstoot van verzurende stoffen, in zogeheten zuurequivalenten, is rond de 3 procent.