Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse transportsector?

In 2021 stootte de Nederlandse transportsector 22 miljard kilo aan CO2 uit, net zoveel als een jaar eerder. De uitstoot die plaatsvond op buitenlands grondgebied is hierin meegerekend, de uitstoot van buitenlandse vervoer in Nederland is niet meegerekend. De bijdrage van de transportsector aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie was de laatste jaren rond de 12,3 procent.

Stikstofoxiden

De Nederlandse transportsector stootte ruim 197,6 miljoen kilo stikstofoxiden uit in 2021, 2 procent minder dan een jaar eerder. De transportsector veroorzaakte ruim de helft van de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie, en ongeveer 28 procent van de totale uitstoot van verzurende stoffen in zogeheten zuurequivalenten. 

Bronnen

StatLine - Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen