Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse transportsector?

In 2019 stootte de Nederlandse transportsector 24,6 miljard kilo aan CO2 uit, een half procent minder dan een jaar eerder. Dit is met inbegrip van de uitstoot die plaats vond op buitenlands grondgebied. De uitstoot van buitenlandse vervoer in Nederland is daarbij niet meegerekend. De bijdrage van de transportsector aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie ligt de laatste jaren rond de 12,8 procent.

Stikstofoxiden

De Nederlandse transportsector stootte ruim 225 miljoen kilo aan stikstofoxiden uit in 2019, 3,6 procent minder dan een jaar eerder. De bijdrage van de transportsector aan de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie is ruim de helft. De totale transportsector is verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van de totale uitstoot van verzurende stoffen in zogeheten zuurequivalenten. 

Bronnen

StatLine - Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen