Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart?


In 2018 stootte de Nederlandse luchtvaartsector bijna 13 miljard kilo aan CO2 uit. Dit is met inbegrip van de uitstoot die plaats vond in het buitenlandse luchtruim. De uitstoot van buitenlandse maatschappijen die op Nederland vliegen, zit er niet in. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie ligt de laatste jaren rond de 6 procent. De CO2-uitstoot door de luchtvaart hangt sterk samen met het aantal vliegbewegingen, dat op haar beurt weer een relatie vertoont met de economische ontwikkeling. Het tempo waarin de CO2-uitstoot stijgt, is na 2000 duidelijk afgevlakt.

Vanaf 2003 is de groei van de uitstoot van CO2 in de luchtvaart kleiner dan de economische groei (toegevoegde waarde) van de luchtvaart. Hierdoor is sprake van zogenaamde relatieve ontkoppeling van CO2 met de economische groei van de luchtvaart.

Stikstofoxiden

De luchtvaart stootte bijna 57 miljoen kilo aan stikstofoxiden uit in 2018. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie ligt de laatste jaren rond de 15 procent. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale uitstoot van verzurende stoffen, in zogeheten zuurequivalenten, is rond de 8 procent.