Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart?

In 2020 stootte de Nederlandse luchtvaartsector 7,6 miljard kilo CO2 uit. De uitstoot die plaatsvond in het buitenlandse luchtruim is hierin meegeteld. De uitstoot van buitenlandse maatschappijen die op Nederland vliegen, is juist niet meegeteld. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie was in 2020 4,4 procent. De CO2-uitstoot door de luchtvaart hangt sterk samen met het aantal vliegbewegingen. Het tempo waarin de CO2-uitstoot stijgt, is na 2000 afgevlakt.

Vanaf 2003 is de groei van de uitstoot van CO2 in de luchtvaart kleiner dan de economische groei (toegevoegde waarde) van de luchtvaart. Dit noemen we een zogenaamde relatieve ontkoppeling van CO2 met de economische groei van de luchtvaart. 

Stikstofoxiden

De luchtvaart stootte bijna 30 miljoen kilo stikstofoxiden uit in 2020. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie was in 2020 rond de 8 procent. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale uitstoot van verzurende stoffen, in zogeheten zuurequivalenten, was rond de 5 procent.