Limieten zwavelgehalte scheepsbrandstof

De Europese Unie heeft in verschillende richtlijnen eisen beschreven waaraan brandstoffen moeten voldoen om de emissie van zwaveldioxide te reduceren. In de richtlijnen is het zwavelgehalte bepaald tot een maximum van 10 ppm per 1 januari 2010 in kustwateren, havens en binnenvaart.

De internationale zeevaartorganisatie IMO (Internationale Maritieme Organisatie) heeft in annex VI van het Marpol Verdrag (Maritieme Pollution) vastgelegd dat per 2015 een 0,1 procent zwavellimiet geldt voor brandstoffen gebruikt in zogenaamde Emission Control Areas (ECA; dit zijn de Noordzee, Oostzee en Baltische zee). Dit is een aanscherping van de regels met een factor tien ten opzichte van de regels daterend uit 2010. Op de internationale wateren gelden vooralsnog deze regels niet. Scheepsbrandstof die gebruikt wordt buiten de ECA mag tot 3,5 procent zwavel bevatten. Toekomstige wetgeving zal na 2020 ook schonere brandstoffen op internationale wateren eisen.

Terug naar artikel