Hoeveel brandstof verbruikt de luchtvaart in Nederland?


Er werd in 2019 ruim 2,1 procent minder kerosine getankt dan in 2018. De luchtvaart is de enige vervoerssector die moeilijk kan overschakelen op andere brandstoffen, omdat een zo laag mogelijk startgewicht erg belangrijk is voor een vliegtuig en de energiedichtheid per kilo van kerosine erg gunstig is.