Resterende (gezonde) levensverwachting

29-3-2016 13:45
Deze interactieve grafiek geeft een beeld van de levensverwachting en de gezonde levensverwachting van de Nederlander.

Deze interactieve grafiek geeft een beeld van de levensverwachting en de gezonde levensverwachting van de Nederlander. De piramide toont de resterende levensverwachting per leeftijd, op basis van de sterftekansen in 2014. Via de keuzeknop toont de piramide een onderverdeling van de verwachte resterende levensjaren in goed ervaren gezondheid, zonder lichamelijke beperkingen, zonder chronische ziekten of in goede geestelijke gezondheid. Door te klikken op een leeftijd in het midden van de piramide, toont de onderste grafiek een extra onderverdeling van de resterende (gezonde) levensjaren naar opleidingsniveau, op basis van gemiddelden over 2011 t/m 2014.


Bron: CBS
    Deze interactieve grafiek geeft een beeld van de levensverwachting en de gezonde levensverwachting van de Nederlander. De piramide toont de resterende levensverwachting per leeftijd, op basis van de sterftekansen in 2013. Via de keuzeknop toont de piramide een onderverdeling van de verwachte resterende levensjaren in goed ervaren gezondheid, zonder lichamelijke beperkingen, zonder chronische ziekten of in goede geestelijke gezondheid. Door te klikken op een leeftijd in het midden van de piramide, toont de onderste grafiek een extra onderverdeling van de resterende (gezonde) levensjaren naar opleidingsniveau, op basis van gemiddelden over 2009 t/m 2012.
Leeftijd
80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 1 0
Resterende levensverwachting
waarvan in als goed ervaren gezondheid
Resterende levensverwachting
waarvan in als goed ervaren gezondheid

Gemiddelde 55-jarige naar hoogst behaalde opleiding.

 

Bron: StatLine,