Gestandaardiseerd inkomen huishoudens naar type huishouden

Deze figuur toont de verdeling van het gestandaardiseerd jaarinkomen in 2020 in inkomensklassen die oplopen met 2 duizend euro. De kolommen geven aan hoeveel huishoudens een inkomen in de desbetreffende inkomensklasse hebben. De uitkomsten worden getoond voor verschillende huishoudens, met als onderscheidend kenmerk de samenstelling van het huishouden. Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen voor alle huishoudens bedroeg 32,4 duizend euro. Voor alle alleenstaanden samen was het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 25,8 duizend euro. Voor alleenstaanden tot de AOW-leeftijd was het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 25,7 duizend euro. Voor alleenstaanden vanaf de AOW-leeftijd was het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 25,9 duizend euro. Voor alle paren zonder kinderen was het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 37,0 duizend euro. Voor paren tot de AOW-leeftijd zonder kinderen was het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 41,2 duizend euro. Voor paren vanaf de AOW-leeftijd zonder kinderen was het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 31,3 duizend euro. Voor paren met kinderen was het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 38,7 duizend euro. Voor eenoudergezinnen was het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 26,5 duizend euro. De complete verdeling van de gestandaardiseerde jaarinkomens is te raadplegen in de tabel onder de figuur (Toon tabel). De tabel toont steeds de cijfers van de gekozen categorieën die in de figuur zichtbaar zijn.
Terug naar artikel