Besteedbaar inkomen huishoudens naar woonsituatie

Deze figuur toont de verdeling van het besteedbaar jaarinkomen in 2021 in inkomensklassen die oplopen met 2 duizend euro. De kolommen geven aan hoeveel huishoudens een inkomen in de desbetreffende inkomensklasse hebben. De uitkomsten worden getoond voor verschillende huishoudens, met als onderscheidend kenmerk de woonsituatie. Het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen voor alle huishoudens bedroeg 48,4 duizend euro. Voor huishoudens met een eigen woning was het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen 62,8 duizend euro. Voor alle huishoudens die huurden was het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen 29,7 duizend euro. Voor huishoudens die huurden en geen huurtoeslag ontvingen was het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen 34,8 duizend euro. Voor huishoudens die huurden en een huurtoeslag ontvingen was het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen 22,5 duizend euro. De complete verdeling van de besteedbare jaarinkomens is te raadplegen in de tabel onder de figuur (Toon tabel). De tabel toont steeds de cijfers van de gekozen categorieën die in de figuur zichtbaar zijn.
Terug naar artikel