Wil wel werken

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

 Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht, maar die wel willen werken. Het ging om 216 duizend personen in het vierde kwartaal van 2019.

216 duizend zoeken niet en zijn niet beschikbaar, maar willen wel werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het vierde kwartaal van 2019 bestond de eerste groep, degenen die wel willen werken, uit 216 duizend mensen. Dat zijn er 21 duizend meer dan een jaar eerder. In verhouding tot het totaal aantal mensen dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is, 3,4 miljoen, is het een vrij kleine groep (6,4 procent). Dit betekent dat de overgrote meerderheid niet wil of niet kan werken.