Wil wel werken

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht, maar die wel willen werken. Het ging om 210 duizend personen in het tweede kwartaal van 2019.

210 duizend zoeken niet en zijn niet beschikbaar, maar willen wel werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het tweede kwartaal van 2019 bestond de eerste groep, degenen die wel willen werken, uit 210 duizend mensen. In verhouding tot het totaal aantal mensen dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is, 3,4 miljoen, is dit een vrij kleine groep (6,2 procent). Dit betekent dat de overgrote meerderheid niet wil of niet kan werken. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018 is het aantal dat wel wil werken in het tweede kwartaal van 2019 afgenomen met 10 duizend.