Wil wel werken

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht, maar die wel willen werken. Het ging om 204 duizend personen in het eerste kwartaal van 2020.

204 duizend zochten niet en waren niet direct beschikbaar, maar wilden wel werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het eerste kwartaal van 2020 bestond de eerste groep, degenen die wel wilden werken, uit 204 duizend mensen. Dat waren er 22 duizend meer dan een jaar eerder. In verhouding tot het totaal aantal mensen dat niet recent zocht en niet direct beschikbaar was, 3,4 miljoen, is het een vrij kleine groep (6,0 procent). Dit betekent dat de overgrote meerderheid niet wilde of niet kon werken.