Wil/kan niet werken

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, niet recent hebben gezocht én aangeven niet te willen werken óf wel te willen maar niet te kunnen. In het tweede kwartaal van 2021 ging het om 3,2 miljoen personen.

3,2 miljoen personen wilden of konden niet werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet direct beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken. In het tweede kwartaal van 2021 bestond de tweede groep, degenen die niet wilden of konden werken, uit 3,2 miljoen mensen. Dat was de overgrote meerderheid (93,7 procent) van alle mensen, 3,4 miljoen, die niet recent zochten en niet direct beschikbaar waren. De meest genoemde reden om niet te willen werken was (vervroegd) pensioen of hoge leeftijd. Verder noemden vooral vrouwen zorg voor het gezin of huishouden als reden om niet te willen werken. Het aantal personen dat niet wilde of kon werken, was 40 duizend personen lager dan in het tweede kwartaal van 2020, vlak na het begin van de coronacrisis.

Bronnen