Wil/kan niet werken

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, niet recent hebben gezocht én niet willen of kunnen werken. In het eerste kwartaal van 2019 ging het om ruim 3,2 miljoen personen.

Ruim 3,2 miljoen personen willen of kunnen niet werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet direct beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken. In het eerste kwartaal van 2019 bestond de tweede groep, degenen die niet willen of kunnen werken, uit 3,2 miljoen mensen. Dat is de overgrote meerderheid (94,6 procent) van alle mensen, 3,4 miljoen, die niet recent hebben gezocht en niet direct beschikbaar zijn. Het aantal personen dat niet wil of kan werken is met 42 duizend personen gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. De afgelopen tien jaar is deze groep met 126 duizend gegroeid. Het gaat daarbij vooral om een toename onder mensen van 65 tot 75 jaar. De meest genoemde reden om niet te willen werken is (vervroegd) pensioen of hoge leeftijd. Verder noemen vooral vrouwen zorg voor het gezin of huishouden als reden om niet te willen werken.