Vanwege weinig resultaat

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben. Zij zijn direct beschikbaar voor werk, maar hebben niet recent naar werk gezocht omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. In het derde kwartaal van 2019 ging het om 53 duizend personen. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

53 duizend niet op zoek vanwege ontmoediging

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet naar werk zoeken, omdat zij hier weinig resultaat van verwachten. Zij zijn ontmoedigd geraakt. Daarnaast zijn er mensen die om een andere reden niet gezocht hebben.

In het derde kwartaal van 2019 bestond de eerste groep, degenen die niet zoeken naar werk omdat zij daarvan weinig verwachten, uit 53 duizend mensen. Dat is 27,1 procent van alle 195 duizend mensen zonder betaald werk, die direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent gezocht hebben.

Afname

In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2018 waren er in het derde kwartaal 12 duizend personen minder die niet recent naar werk zochten vanwege ontmoediging. In het tweede kwartaal was er na dertien achtereenvolgende kwartalen met een daling nog een lichte toename ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.