Vanwege weinig resultaat

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben. Zij zijn direct beschikbaar voor werk, maar hebben niet recent naar werk gezocht omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. In het eerste kwartaal van 2020 ging het om 57 duizend personen. Zij maakten deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

57 duizend niet op zoek vanwege ontmoediging

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet naar werk zoeken, omdat zij hier weinig resultaat van verwachten. Zij zijn ontmoedigd geraakt. Daarnaast zijn er mensen die om een andere reden niet gezocht hebben.

 

In het eerste kwartaal van 2020 bestond de eerste groep, degenen die niet zoeken naar werk omdat zij daarvan weinig verwachten, uit 57 duizend mensen. Dat was 25,8 procent van alle 221 duizend mensen zonder betaald werk, die direct beschikbaar waren voor werk, maar niet recent zochten.

 

In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019 waren er in het eerste kwartaal 13 duizend personen minder die niet recent naar werk zochten vanwege ontmoediging. Tussen het eerste kwartaal van 2015 en 2020 nam hun aantal met bijna 70 duizend af.