Vanwege weinig resultaat

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben. Zij zijn direct beschikbaar voor werk, maar hebben niet recent naar werk gezocht omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. In het vierde kwartaal van 2019 ging het om 71 duizend personen. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

71 duizend niet op zoek vanwege ontmoediging

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet naar werk zoeken, omdat zij hier weinig resultaat van verwachten. Zij zijn ontmoedigd geraakt. Daarnaast zijn er mensen die om een andere reden niet gezocht hebben.

In het vierde kwartaal van 2019 bestond de eerste groep, degenen die niet zoeken naar werk omdat zij daarvan weinig verwachten, uit 71 duizend mensen. Dat is 33,8 procent van alle 210 duizend mensen zonder betaald werk, die direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent gezocht hebben.

In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2018 waren er in het vierde kwartaal 7 duizend personen meer die niet recent naar werk zochten vanwege ontmoediging. Tussen het derde kwartaal van 2015 en 2019 nam hun aantal nog met bijna 70 duizend af.