Vanwege weinig resultaat

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben. Zij zijn direct beschikbaar voor werk, maar hebben niet recent naar werk gezocht omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. In het derde kwartaal van 2020 ging het om 78 duizend personen. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

Meer niet-werkenden zochten niet vanwege ontmoediging

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet naar werk zoeken, omdat zij hier weinig resultaat van verwachten. Zij zijn ontmoedigd geraakt. Daarnaast zijn er mensen die om een andere reden niet gezocht hebben.

In het derde kwartaal van 2020 bestond de eerste groep, degenen die niet zoeken naar werk omdat zij daarvan weinig verwachten, uit 78 duizend mensen. Dat was 33,1 procent van alle 234 duizend mensen zonder betaald werk, die direct beschikbaar waren voor werk, maar niet recent zochten. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019 waren er in het derde kwartaal 25 duizend personen meer die niet recent naar werk zochten vanwege ontmoediging. Dat is een relatief sterke toename.
 

Bronnen