Vanwege weinig resultaat

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben. Zij zijn direct beschikbaar voor werk, maar hebben niet recent naar werk gezocht omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. In het vierde kwartaal van 2020 ging het om 113 duizend personen. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

Meer niet-werkenden zochten niet vanwege ontmoediging

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet naar werk zoeken, omdat zij hier weinig resultaat van verwachten. Zij zijn ontmoedigd geraakt. Daarnaast zijn er mensen die om een andere reden niet gezocht hebben.

In het eerste kwartaal van 2021 bestond de eerste groep, degenen die niet zoeken naar werk omdat zij daarvan weinig verwachten, uit 113 duizend mensen. Dat was 42,5 procent van alle 267 duizend mensen zonder betaald werk die direct beschikbaar waren voor werk, maar niet recent zochten. In het eerste kwartaal van 2021 was er een relatief sterke toename van het aantal personen die niet recent naar werk zochten vanwege ontmoediging. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2020 waren het er 56 duizend meer, waarmee hun aantal in een jaar tijd is verdubbeld. 

Bronnen