Vanwege andere reden

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Wil en/of kan niet werken Wil wel werken Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht om een andere reden dan dat zij daar weinig resultaat van verwachten. Het ging om 164 duizend personen in het eerste kwartaal van 2020. Zij maakten deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

164 duizend zoeken niet om andere reden dan weinig resultaat

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet gezocht hebben, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Daarnaast zijn er mensen die een andere reden hebben om niet te zoeken. Zij geven bijvoorbeeld als reden aan dat zij niet naar werk hebben gezocht in verband met zorgtaken in het gezin of huishouden, een opleiding of vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

In het eerste kwartaal van 2020 bestond de groep mensen met een andere reden om niet te zoeken uit 164 duizend personen. Dat was 74,2 procent van alle 221 duizend mensen zonder betaald werk, die direct beschikbaar waren voor werk, maar niet recent zochten. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019 waren er in het eerste kwartaal 3 duizend personen meer die niet recent naar werk zochten vanwege een andere reden dan dat zij hier weinig resultaat van verwachtten.