Werkloosheid naar regio

In het vierde kwartaal van 2019 was 3,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit in het vierde kwartaal van 2018 nog 3,5 procent. In het vierde kwartaal van 2019 was het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen en het laagst in Zeeland. De werkloosheid steeg na de intrede van de economische crisis in de meeste provincies tot en met 2014. Tussen het hoogste punt in 2014 en 2019 daalde de werkloosheid het meest in Flevoland.

Hoogste werkloosheidspercentage in Groningen

In het vierde kwartaal was in Groningen was de werkloosheid het hoogst met 4,9 procent, gevolgd door Zuid-Holland (4,0 procent) en Friesland (3,5 procent). Met 2,4 procent was de werkloosheid het laagst in Zeeland.

Werkloosheid in meeste provincies gedaald

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen de vierde kwartalen van 2018 en 2019 met 0,2 procentpunt af. De werkloosheid daalde in de meeste provincies. De daling was het sterkst in Flevoland (-0,8 procent). In Overijssel en Groningen nam de werkloosheid met 0,1 procentpunt licht toe.

Sinds 2015 hoogste werkloosheidspercentage in Groningen

In de afgelopen jaren was het werkloosheidspercentage vrijwel elk jaar het laagst in Zeeland.
Met de intrede van economische crisis nam de werkloosheid in alle provincies toe. Voor de meeste provincies geldt dat de werkloosheid het hoogste niveau bereikte in 2014. In bijna alle provincies neemt het percentage werklozen in de beroepsbevolking sinds 2014 weer af. Alleen in Groningen en Zeeland zette de daling een jaar later in. Tussen het hoogste punt in 2014 en 2019 daalde de werkloosheid het sterkst in Flevoland.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie