Werkloosheid naar regio

In het vierde kwartaal van 2022 was 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder, in het vierde kwartaal van 2021, was dat nog 3,7 procent. In het vierde kwartaal van 2022 was het werkloosheidspercentage het hoogst in Zuid-Holland (4,1) en het laagst in Zeeland en Drenthe (beide 2,9). Niet in alle provincie nam de werkloosheid af. In Groningen bleef deze gelijk, in Flevoland en Zuid-Holland nam de werkloosheid licht toe.

Hoogste werkloosheidspercentage in Zuid-Holland

Zuid-Holland had met 4,1 het hoogste werkloosheidspercentage in het vierde kwartaal van 2022, gevolgd door Groningen, Flevoland en Noord-Holland (alle drie 3,8). Met 2,9 procent was de werkloosheid het laagst in Zeeland en Drenthe.

Werkloosheid in helft provincies gedaald

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen de vierde kwartalen van 2021 en 2022 met 0,2 procentpunt af. Vergeleken met een jaar geleden daalde de werkloosheid in negen provincies. In de overige drie bleef de werkloosheid gelijk (Groningen) of nam deze licht toe (Flevoland en Zuid-Holland).

Werkloosheidspercentage bijna elk jaar het laagst in Zeeland

Het werkloosheidspercentage was bijna elk jaar het laagst in Zeeland. In 2021 was de werkloosheid het laagst in Noord-Brabant. Sinds 2015 is het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen, in 2021 samen met Zuid-Holland. In de meeste provincies bereikte de werkloosheid in het afgelopen decennium het hoogste niveau in 2014 en daalde vervolgens tot en met 2019 weer. In 2020 - het eerste coronajaar - steeg de werkloosheid in bijna alle provincies en daalde vervolgens weer in 2021 en 2022.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie