Werkloosheid naar regio

In het tweede kwartaal van 2021 was 3,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder, in het tweede kwartaal van 2020, was dat nog 3,8 procent. In het tweede kwartaal van 2021 was het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen, Noord-Holland en Flevoland en het laagst in Gelderland. Vergeleken met een jaar geleden daalde de werkloosheid in bijna alle provincies.

Hoogste werkloosheidspercentage in Groningen

Groningen noteerde met 3,8 procent de hoogste werkloosheid in het tweede kwartaal van 2021, gevolgd door Noord-Holland (3,7 procent) en Flevoland (3,6 procent). Met 2,9 procent was de werkloosheid het laagst in Gelderland.

Werkloosheid in bijna alle provincies gedaald

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen de tweede kwartalen van 2020 en 2021 met 0,5 procentpunt af. De werkloosheid daalde in bijna alle provincies. De daling was het sterkst in Overijssel (-0,8 procentpunt) en in Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant (-0,7 procentpunt). In Utrecht bleef de werkloosheid gelijk.

Tot en met 2020 werkloosheidspercentage elk jaar het laagst in Zeeland

In de afgelopen jaren was het werkloosheidspercentage het laagst in Zeeland. Sinds 2015 is het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen. Voor de meeste provincies geldt dat de werkloosheid in het afgelopen decennium het hoogste niveau bereikte in 2014 en vervolgens tot en met 2019 weer daalde. Alleen in Groningen en Zeeland zette de daling een jaar later in. Tussen het hoogste punt in 2014 en 2019 daalde de werkloosheid het sterkst in Flevoland. In 2020 steeg de werkloosheid weer in bijna alle provincies.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie