Werkloosheid naar regio

In het eerste kwartaal van 2020 was 3,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder, in het eerste kwartaal van 2019, was dat nog 3,7 procent. In het eerste kwartaal van 2020 was het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen en het laagst in Zeeland. De werkloosheid steeg in het afgelopen decennium in de meeste provincies tot en met 2014. Tussen het hoogste punt in 2014 en 2019 daalde de werkloosheid het meest in Flevoland.

Hoogste werkloosheidspercentage in Groningen

Groningen noteerde met 4,1 procent de hoogste werkloosheid in het eerste kwartaal van 2020, gevolgd door Limburg (3,6 procent), Zuid-Holland en Friesland (beide 3,5 procent). Met 2,3 procent was de werkloosheid het laagst in Zeeland.

Werkloosheid in bijna alle provincies gedaald

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen de eerste kwartalen van 2019 en 2020 met 0,4 procentpunt af. De werkloosheid daalde in bijna alles provincies. De daling was het sterkst in Zeeland (-1,0 procentpunt) en Zuid-Holland (-0,9 procentpunt). In Limburg nam de werkloosheid met 0,2 procentpunt licht toe.

Sinds 2015 hoogste werkloosheidspercentage in Groningen

Sinds 2015 is het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen. In de afgelopen jaren was het werkloosheidspercentage vrijwel elk jaar het laagst in Zeeland. Voor de meeste provincies geldt dat de werkloosheid in het afgelopen decennium het hoogste niveau bereikte in 2014 en vervolgens tot en met 2019 weer daalde. Alleen in Groningen en Zeeland zette de daling een jaar later in. Tussen het hoogste punt in 2014 en 2019 daalde de werkloosheid het sterkst in Flevoland.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie