Werkloosheid naar regio

In het eerste kwartaal van 2022 was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder, in het eerste kwartaal van 2021, was dat nog 4,8 procent. In het eerste kwartaal van 2021 was het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen, Zuid-Holland en Noord-Holland en het laagst in Zeeland. Vergeleken met een jaar geleden daalde de werkloosheid in alle provincies.

Hoogste werkloosheidspercentage in Groningen

Groningen noteerde met 4,3 procent de hoogste werkloosheid in het eerste kwartaal van 2022, gevolgd door Zuid-Holland (3,9 procent) en Noord-Holland (3,8 procent). Met 3,2 procent was de werkloosheid het laagst in Zeeland.

Werkloosheid in provincies gedaald

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen de eerste kwartalen van 2021 en 2022 met 1,2 procentpunt af. De werkloosheid daalde in alle provincies. De daling was het sterkst in Flevoland (-2,1 procentpunt) en in Zuid-Holland (-1,7 procentpunt) en Noord-Holland (-1,6 procentpunt). In Drenthe en Utrecht daalde de werkloosheid het minst (-0,6 procentpunt).

Tot en met 2020 werkloosheidspercentage elk jaar het laagst in Zeeland

In de afgelopen jaren was het werkloosheidspercentage het laagst in Zeeland. Sinds 2015 is het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen. Voor de meeste provincies geldt dat de werkloosheid in het afgelopen decennium het hoogste niveau bereikte in 2014 en vervolgens tot en met 2019 weer daalde. Alleen in Groningen en Zeeland zette de daling een jaar later in. Tussen het hoogste punt in 2014 en 2019 daalde de werkloosheid het sterkst in Flevoland. In 2020 steeg de werkloosheid weer in bijna alle provincies.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie