Werkloosheid naar regio

In het tweede kwartaal van 2019 was 3,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit in het tweede kwartaal van 2018 nog 3,9 procent. De daling deed zich in alle provincies voor. In het tweede kwartaal van 2019 was het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen en het laagst in Zeeland. De werkloosheid steeg na de intrede van de economische crisis in de meeste provincies tot en met 2014. Tussen het hoogste punt in 2014 en 2018 daalde de werkloosheid het meest in Flevoland.

Werkloosheid het laagst in Zeeland

Groningen had met 4,1 procent de hoogste werkloosheid, gevolgd door Zuid-Holland en Flevoland met 3,6 procent. Met 2,8 procent was de werkloosheid het laagst in Zeeland. In Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant was de werkloosheid eveneens lager dan gemiddeld.

Werkloosheid in alle provincies gedaald

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen het tweede kwartaal van 2018 en het tweede kwartaal van 2019 af met 0,6 procentpunt. De werkloosheid daalde in alle provincies. Deze daling liep uiteen van -1,4 procentpunt in Drenthe tot -0,3 procentpunt in Groningen, Zeeland en Noord-Brabant.

Sinds 2015 hoogste werkloosheidspercentage in Groningen

Sinds 2015 is het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen. In de afgelopen jaren was het werkloosheidspercentage vrijwel elk jaar het laagst in Zeeland.
Met de intrede van de economische crisis nam de werkloosheid in alle provincies toe. Voor de meeste provincies geldt dat de werkloosheid het hoogste niveau bereikte in 2014. De stijging in die periode was het sterkst in Flevoland en Zuid-Holland. In Zeeland steeg de werkloosheid in die periode het minst. In bijna alle provincies neemt het percentage werklozen in de beroepsbevolking sinds 2014 weer af. Alleen in Groningen en Zeeland zette de daling een jaar later in. Tussen het hoogste punt in 2014 en 2018 daalde de werkloosheid het sterkst in Flevoland.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie