Werkloosheid naar regio

In het vierde kwartaal van 2018 was 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit in het vierde kwartaal nog 4,3 procent. De daling was in alle provincies terug te zien. In het vierde kwartaal van 2018 was het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen en het laagst in Zeeland. De werkloosheid steeg na de intrede van de economische crisis in de meeste provincies tot en met 2014. Tussen het hoogste punt in 2014 en 2018 daalde de werkloosheid het meest in Flevoland.

Hoogste werkloosheidspercentage in Groningen

Groningen noteerde met 4,8 procent de hoogste werkloosheid in het vierde kwartaal van 2018, gevolgd door Flevoland en Zuid-Holland met respectievelijk 4,1 en 4,0 procent. Met 3,0 procent was de werkloosheid het laagst in Zeeland. In Overijssel, Utrecht en Noord-Brabant was de werkloosheid eveneens relatief laag.

Werkloosheid in alle provincies gedaald

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen de vierde kwartalen van 2017 en 2018 met 0,8 procentpunt af. De werkloosheid daalde in alle provincies. Deze daling liep uiteen van -1,5 procentpunt in Drenthe tot -0,3 procentpunt in Gelderland.

Sinds 2015 hoogste werkloosheidspercentage in Groningen

Sinds 2015 is het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen. In de afgelopen jaren was het werkloosheidspercentage vrijwel elk jaar het laagst in Zeeland.
Met de intrede van de economische crisis nam de werkloosheid in alle provincies toe. Voor de meeste provincies geldt dat de werkloosheid het hoogste niveau bereikte in 2014. De stijging in die periode was het sterkst in Flevoland en Zuid-Holland. In Zeeland steeg de werkloosheid in die periode het minst. In bijna alle provincies neemt het percentage werklozen in de beroepsbevolking sinds 2014 weer af. Alleen in Groningen en Zeeland zette de daling een jaar later in. Tussen het hoogste punt in 2014 en 2018 daalde de werkloosheid het sterkst in Flevoland.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie