Werkloosheid naar regio

In het derde kwartaal van 2018 was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit in het derde kwartaal van 2017 nog 4,5 procent. De daling was in alle provincies terug te zien. In het derde kwartaal van 2018 was het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen en het laagst in Zeeland. De werkloosheid steeg na de intrede van de economische crisis in de meeste provincies tot en met 2014. Tussen het hoogste punt in 2014 en 2017 daalde de werkloosheid het meest in Flevoland.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie

Hoogste werkloosheidspercentage in Groningen

Groningen noteerde met 4,5 procent de hoogste werkloosheid in het derde kwartaal van 2018, gevolgd door Flevoland en Zuid-Holland met 4,0 procent. Met 2,8 procent was de werkloosheid het laagst in Zeeland. Ook in Noord-Brabant was de werkloosheid relatief laag (3,0 procent).

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie

Sinds 2015 hoogste werkloosheidspercentage in Groningen

In Groningen en Flevoland was de werkloosheid over de afgelopen tien jaar bezien het hoogst. Sinds 2015 is het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen. In het afgelopen decennium was het werkloosheidspercentage vrijwel elk jaar het laagst in Zeeland. Ook in Utrecht waren relatief weinig mensen werkloos.
Met de intrede van economische crisis nam de werkloosheid in alle provincies toe. Voor de meeste provincies geldt dat de werkloosheid het hoogste niveau bereikte in 2014. De stijging in die periode was het sterkst in Flevoland en Zuid-Holland. In Zeeland en Limburg steeg de werkloosheid in die periode het minst. Sinds 2014 neemt in bijna alle provincies het percentage werklozen in de beroepsbevolking weer af. Alleen in Groningen en Zeeland zette de daling een jaar later in. Tussen het hoogste punt in 2014 en 2017 daalde de werkloosheid het sterkst in Flevoland. In 2017 benaderde alleen in Zeeland de werkloosheid het niveau van bij het begin van de crisis.

 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie