Werkloosheid naar onderwijsniveau

In het vierde kwartaal van 2018 was 3,5 procent (niet-seizoengecorrigeerd) van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit in het vierde kwartaal van 2017 nog 4,3 procent. De werkloosheid was het laagst onder hbo- en wo-opgeleiden. Het afgelopen jaar daalde de werkloosheid voor alle onderwijsniveaus. Tijdens de economische crisis nam het werkloosheidspercentage op alle onderwijsniveaus vrijwel voortdurend toe.

Hoe hoger het onderwijsniveau, hoe lager de werkloosheid

Het werkloosheidspercentage daalt naarmate het onderwijsniveau hoger is. In het vierde kwartaal van 2018 was de werkloosheid het hoogst onder de personen met uitsluitend basisonderwijs (8,7 procent). Onder hbo'ers en wo’ers was de werkloosheid bijna vier keer zo laag.

Sterkste daling onder laagopgeleiden

Tussen het vierde kwartaal van 2017 en het vierde kwartaal van 2018 nam het werkloosheidpercentage af op alle onderwijsniveaus. Het werkloosheidspercentage van mensen met uitsluitend basisonderwijs en vmbo, mbo1 en avo-onderbouw daalde het sterkst (-1,6 procent). Bij mensen met hbo- en wo-masters of een doctorstitel was de afname in werkloosheid het kleinst(-0,1 procentpunt), van 2,4 naar 2,3 procent.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Werkloosheid tijdens crisis meest toegenomen op laagste onderwijsniveau

Ook over een langere periode bezien verschilt het niveau van de werkloosheid tussen personen van verschillende onderwijsniveaus. In de afgelopen tien jaar was het werkloosheidspercentage het hoogst onder personen met uitsluitend basisonderwijs. Tijdens de economische crisis nam dit vrijwel voortdurend toe tot het hoogste punt in 2014, toen 16,1 procent werkloos was. Daarna daalde dit percentage weer met het aantrekken van de economie. Ook bij de andere onderwijsniveaus was er, op een lager niveau, in grote lijnen sprake van eenzelfde patroon. De daling van de werkloosheid bij hbo'ers en wo’ers zette wel een jaar eerder dan anderen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers