Werkloosheid naar migratieachtergrond

In het vierde kwartaal van 2018 was 2,7 procent van de beroepsbevolking met een Nederlandse achtergrond werkloos. Onder de beroepsbevolking met een westerse achtergrond was dit 5,4 procent en onder degenen met een niet-westerse achtergrond was dit 7,3 procent. In alle drie groepen neemt de werkloosheid al enkele jaren af.

Hoogste werkloosheid bij mensen met niet-westerse migratieachtergrond

Van alle 15- tot 75-jarigen in de beroepsbevolking met een Nederlandse achtergrond was 2,7 procent werkloos in het vierde kwartaal van 2018. Dat is minder dan bij degenen met een westerse migratieachtergrond. Met een werkloosheidspercentage van 5,4 blijft de werkloosheid onder laatstgenoemden echter nog duidelijk lager dan onder personen met een niet-westerse achtergrond (7,3 procent).

Sterkste daling werkloosheid bij mensen met niet-westerse achtergrond

Tussen het vierde kwartaal van 2017 en hetzelfde kwartaal van 2018 nam het percentage werklozen het meest af onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond (-2,3 procentpunt). Bij mensen met een Nederlandse achtergrond was de afname 0,8 procentpunt. Bij mensen met een westerse migratieachtergrond nam de werkloosheid licht toe (+0,1 procent).

 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Daling werkloosheid personen met westerse achtergrond zette jaar eerder in

Ook over een langere periode bezien verschilt het niveau van de werkloosheid tussen personen met én zonder migratieachtergrond. In de afgelopen tien jaar was de werkloosheid in elk afzonderlijk jaar het laagst onder mensen met een Nederlandse achtergrond. De werkloosheid nam met de intrede van de economische crisis toe. Waar het werkloosheidspercentage van personen met een Nederlandse achtergrond of een niet-westerse migratieachtergrond begon te dalen in 2015, trad de daling onder personen met een westerse achtergrond al een jaar eerder in. In 2018 zette die daling door en was het werkloosheidspercentage voor alle drie de groepen lager dan het jaar ervoor.

Cijfers op Statline: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond