Arbeidsmarktmobiliteit

Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die de arbeidsmarkt op komen en op zoek gaan naar werk behoren tot de werklozen. Voorbeelden hiervan zijn schoolverlaters en herintreders. Tegelijkertijd zijn er werklozen die een baan vinden, of werklozen die de arbeidsmarkt verlaten, bijvoorbeeld omdat ze geen resultaat verwachten van hun zoektocht naar werk.

Stromen tussen arbeidsposities resulteren in afname werkloosheid

In het vierde kwartaal van 2018 waren er 18 duizend werklozen minder dan het kwartaal ervoor. Dit kwam doordat meer werklozen een baan vonden dan dat er werkenden werkloos werden. Tegenover de 96 duizend mensen die drie maanden eerder nog werkloos waren en in het vierde kwartaal een betaalde baan hadden, stonden 60 duizend werkenden die werkloos werden. Hierdoor nam het aantal werklozen af met ruim 36 duizend.

In dezelfde periode was het aantal mensen dat de arbeidsmarkt op kwam en werkloos werd groter dan het aantal werklozen dat de arbeidsmarkt verliet. Tegenover de 139 duizend personen die toetraden tot de arbeidsmarkt en geen baan vonden, stonden 121 duizend werklozen die zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Hierdoor steeg het aantal werklozen met bijna 18 duizend.

Ook wisselingen tussen de werkzame beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking

Mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt vinden soms direct werk. Tegelijkertijd kunnen ook mensen die werk hebben hiermee stoppen en zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Deze stromen komen aan bod in de bijdrage Arbeidsmarktmobiliteit werkzame beroepsbevolking.

Ontwikkeling in laatste tien jaar

Veranderingen in het aantal werklozen gedurende de afgelopen tien jaar zijn terug te voeren op stromen tussen enerzijds de werkloze beroepsbevolking en anderzijds zowel de werkzame beroepsbevolking als de niet-beroepsbevolking. Het aantal werklozen neemt al enkele jaren af. In 2018 daalde het aantal werklozen gemiddeld per kwartaal met 22 duizend. Evenals in 2014, 2015, 2016 en 2017 werd de daling veroorzaakt doordat er per saldo meer werklozen betaald werk vonden. De afname van het aantal werklozen werd gedempt door mensen die de arbeidsmarkt opkwamen - bijvoorbeeld schoolverlaters en herintreders - maar werkloos werden.

Werkloze beroepsbevolking, verandering t.o.v. drie maanden eerder (gemiddeld per kwartaal), niet-seizoengecorrigeerd (x 1 000)
 Saldo werk-werkloosSaldo niet beroepsbevolking-werkloos
2008-50
200928-2
201010-8
201182
2012517
20131517
2014-10-1
2015-3020
2016-3610
2017-4015
2018-3922