Ziekteverzuim

Ziekteverzuim (%)
 2015201620172018
1e kwartaal4,44,34,34,9
2e kwartaal3,73,83,9
3e kwartaal3,53,53,7
4e kwartaal3,94,14,2
 

In het eerste kwartaal lag het ziekteverzuimpercentage in Nederland op 4,9. Dit betekent dat van alle duizend te werken dagen er 49 dagen zijn verzuimd vanwege ziekte. De laatste keer dat er evenveel werd verzuimd was in het eerste kwartaal van 2007. Het minste ziekteverzuim, 3,5 procent, werd sindsdien gemeten in het derde kwartaal van 2013. Het eerste kwartaal van 2018 viel samen met de griepepidemie, die volgens het RIVM duurde van half december 2017 tot in april 2018.

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim

Ziekteverzuim naar bedrijfstak (%)
 2e kwartaal 20173e kwartaal 20174e kwartaal 20171e kwartaal 2018
Gezondheids- en welzijnszorg5,14,95,66,5
Openbaar bestuur5,155,66,4
Industrie4,84,65,36,1
Onderwijs4,94,25,15,9
Nederland 3,93,74,24,9
Financiële instellingen2,72,53,33,3
Landbouw, bosbouw en visserij2,52,42,42,5
Horeca2,22,22,32,3

Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal met 6,5 procent het hoogst in de gezondheid- en welzijnszorg. In het openbaar bestuur (6,4 procent) en in de industrie (6,1 procent) ligt dit aandeel ook hoog. In bijna alle bedrijfstakken lag het ziekteverzuim een jaar geleden in het eerste kwartaal lager. In het openbaar bestuur werden 58 dagen van alle duizend te werken dagen verzuimd, in de zorg 57. Het ziekteverzuim in deze sectoren is al langere tijd hoger dan gemiddeld in Nederland. In de horeca daarentegen bleef het verzuim met 2,3 procent onveranderd het laagst.  

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim

 

Ziekteverzuim naar bedrijfsgrootte (%)
 2017 1e kwartaal2017 2e kwartaal2017 3e kwartaal2017 4e kwartaal2018 1e kwartaal*
1 tot 10 werknemers1,71,61,41,71,8
10 tot 100 werknemers3,63,33,13,54
100 of meer werknemers5,24,64,55,15,9

Het ziekteverzuimpercentage verschilt ook per bedrijfsgrootte. Het ziekteverzuim is het laagst in bedrijven tot 10 werknemers en het hoogst in bedrijven van 100 of meer werknemers. Het ziekteverzuim bij deze laatste groep is ook hoger dan het totaal voor Nederland, terwijl dit bij groep met de minste werknemers ruim onder dit aandeel ligt.

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuim