Flexwerk

Meer vast werk

De laatste jaren is het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie vrijwel voortdurend toegenomen, net als het aantal zelfstandigen. In het vierde kwartaal van 2018 waren er 2,0 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en bijna 1,5 miljoen zelfstandigen. Het aantal flexibele werknemers groeide ten opzichte van een jaar eerder met 26 duizend. In het vierde kwartaal was het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie 158 duizend hoger dan een jaar eerder. Het aantal zelfstandigen nam in een jaar tijd ook toe (26 duizend)

Cijfers op Statline over (vaste en flexibele) werknemers en zelfstandigen: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Werknemers naar arbeidsmarktpositie bij uitstroom, drie jaar na instroom in de flexibele schil (%)
 Flexibele schilVast dienstverbandZelfstandigeGeen werk geen uitkeringGeen werk met uitkering
2007 18 35 6 22 19
2008 18 33 6 21 22
2009 18 31 6 21 24
2010 18 28 7 21 26
2011 18 26 7 20 29
2012 18 26 7 20 29
2013 19 27 7 19 28

Van de 704 duizend werknemers die in 2013 begonnen in een flexibele baan, stroomde 27 procent in de drie jaar daarna door naar een vast contract. Het gaat hier om werknemers die geen onderwijs meer volgden. Bijna 20 procent zat drie jaar later nog in de flexibele schil. Zij hadden een flexbaan of zaten korte tijd zonder werk tussen twee flexbanen. Daarnaast stroomde 28 procent in de volgende drie jaar uit naar een uitkering en 19 procent naar een arbeidsmarktsituatie zonder werk en zonder uitkering. Nog eens 7 procent ging als zelfstandige aan de slag.

De doorstroom naar vast van de flexwerkers die in 2013 begonnen was iets hoger dan dat van de flexwerkers die in 2012 begonnen en in de volgende drie jaar vast werk vonden. Bij de lichtingen die tussen 2007 en 2011 begonnen als flexwerker daalde dat percentage steeds. Die dalende trend is nu dus omgebogen. De uitstroom naar geen werk gedurende de drie jaren na instroom, nam toe voor de flexwerkers die tussen 2007 en 2011 begonnen en is afgenomen voor de flexwerkers die in 2013 begonnen.

Cijfers op Statline:
Instromers in de flexibele schil naar persoonskenmerken
Instromers in de flexibele schil naar baan- en bedrijfskenmerken
Instromers in de flexibele schil naar woonregio