Arbeidsdeelname naar regio

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het vierde kwartaal van 2018 uit op 68,4 procent. Een jaar eerder was het aandeel werkenden in het derde kwartaal van 2017 nog 1,3 procentpunt lager, namelijk 67,1 procent. Sinds 2009 heeft van alle provincies Utrecht verhoudingsgewijs de meeste inwoners van 15 tot 75 jaar met betaald werk. Onder inwoners van Groningen was de arbeidsdeelname het laagst. Zeeland is de provincie waar het aandeel werkenden in het afgelopen jaar het meest toenam.

Hoogste nettoarbeidsparticipatie in Utrecht

Utrecht is de provincie met het hoogste percentage werkenden ten opzichte van het totaal aantal personen tussen de 15 en 75 jaar. In het vierde kwartaal van 2018 bedroeg de nettoarbeidsparticipatie onder inwoners van Utrecht 70,9 procent. Op enige afstand volgden Overijssel, Flevoland en Noord-Brabant. De arbeidsdeelname was in het vierde kwartaal van 2018 het laagst in Groningen. Daar was 65,7 procent van alle 15- tot 75-jarigen aan het werk, een fractie minder nog dan in Drenthe.

Arbeidsdeelname afgelopen jaar meest gestegen in Zeeland

De nettoarbeidsparticipatie in Nederland nam het afgelopen jaar met 1,3 procentpunt toe. Het aantal werkenden als percentage van het totaal aantal 15- tot 75 jarigen nam het meest toe (+2,5 procentpunt) in Zeeland, van 65,1 naar 67,6 procent. Ook in Limburg was de toename relatief groot. In Gelderland was van de groei van de arbeidsdeelname tussen het vierde kwartaal van 2017 en 2018 het kleinst. Het gin om 0,4 procentpunt, waarmee de arbeidsdeelname uitkwam op 68,3 procent.

Utrecht koploper in afgelopen tien jaar

Ook over een langere periode bezien verschilt het niveau van de nettoarbeidsparticipatie tussen inwoners van verschillende provincies. In de afgelopen tien jaar was de arbeidsdeelname in vrijwel alle jaren het hoogst in Utrecht en het laagst in Limburg en Groningen. Bij de meeste provincies bereikte de arbeidsdeelname het hoogste niveau in 2008 en het laagste niveau in 2014. De daling die inzette met de intrede van de crisis was in die periode het sterkst in Flevoland, gevolgd door Groningen en Zuid-Holland. Sindsdien neemt in alle provincies het aantal werkenden als percentage van het aantal personen van 15 tot 75 jaar weer toe. In Flevoland vond tussen 2014 en 2018 de grootste stijging plaats.

Cijfers op StatLine: Nettoarbeidsparticipatie; provincie

Cijfers op StatLine: Nettoarbeidsparticipatie; provincie

Cijfers op StatLine: Nettoarbeidsparticipatie; provincie