Arbeidsdeelname naar leeftijd en geslacht

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het derde kwartaal van 2018 uit op 68,3 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was het aandeel werkenden 1,2 procentpunt lager, namelijk 67,1 procent. De participatie van mannen is groter dan die van vrouwen: het grootste verschil is te zien in de arbeidsdeelname van 55-plussers. De leeftijdsgroep 55 tot 65 jaar liet het afgelopen jaar de grootste toename zien van de nettoarbeidsparticipatie. Bezien over de afgelopen tien jaar nam vooral het percentage werkende vrouwen in die leeftijdsgroep toe.

Grootste man-vrouwverschil in arbeidsparticipatie onder 55- tot 65-jarigen

Van de mannen werkt een groter deel dan van de vrouwen. In het derde kwartaal van 2018 was de nettoarbeidsparticipatie onder laatstgenoemden 63,7 procent, onder mannen was dit 72,8 procent. Het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen varieert per leeftijdsgroep. Onder 55- tot 65-jarigen was dit verschil in procentpunten het grootst. Van de mannen in die leeftijdsgroep werkte 77,4 procent, van de vrouwen was dit 18,2 procentpunt minder (59,2 procent).

Alleen onder jongeren tot 25 jaar zijn er iets meer vrouwen dan mannen werkzaam. Boven die leeftijd blijft de arbeidsparticipatie van vrouwen achter bij die van mannen. Een relatief groot deel van de vrouwen werkt dan niet vanwege zorgtaken voor gezin of huishouden.

Nettoarbeidsparticipatie, 3e kwartaal 2018 (%)
 MannenVrouwen
15 tot 75 jaar72,863,7
15 tot 25 jaar63,966,2
25 tot 35 jaar88,983,5
35 tot 45 jaar90,280,2
45 tot 55 jaar88,878
55 tot 65 jaar77,459,2
65 tot 75 jaar17,87,6

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen en vrouwen naar leeftijd

Arbeidsparticipatie 55- tot 65-jarigen neemt meest toe

Tussen het derde kwartaal van 2017 en het derde kwartaal van 2018 nam de arbeidsdeelname bij vrouwen meer toe dan bij mannen, met respectievelijk 1,4 en 1,0 procentpunt. Voor alle leeftijdsgroepen nam de arbeidsparticipatie toe. Onder 55- tot 65-jarigen was de toename het sterkst, bij mannen met 2,4 en bij vrouwen met 2,1 procentpunt. Ook onder mannen en vrouwen van 25 tot 35 jaar was de groei in arbeidsdeelname het afgelopen jaar meer dan gemiddeld (2,0 procentpunt). Daarbij was de toename vooral sterk bij vrouwen van 25 tot 35 jaar, met ruim 3 procentpunt.

Nettoarbeidsparticipatie, 3e kwartaal 2018 (jaarmutatie in %-punt)
 MannenVrouwen
15 tot 75 jaar11,4
15 tot 25 jaar0,91,1
25 tot 35 jaar0,93,2
35 tot 45 jaar0,61,7
45 tot 55 jaar1,20,6
55 tot 65 jaar2,42,1
65 tot 75 jaar0,81

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen en vrouwen naar leeftijd

In afgelopen tien jaar grootste stijging bij vrouwen van 55 tot 65 jaar

De nettoarbeidsparticipatie nam in de afgelopen tien jaar het sterkst toe onder 55- tot 65-jarige vrouwen. Bij mannen in die leeftijdsgroep was er eveneens sprake van een forse stijging. Bij beide groepen nam het aandeel mensen met betaald werk, ondanks de intrede van de economische crisis, gestaag toe. Bij vrouwen steeg de arbeidsdeelname van 39,6 procent in 2008 naar 56,6 procent in 2017. Bij mannen in die leeftijdsgroep nam de arbeidsdeelname toe van 61,7 procent naar 74,8 procent. Bij de meeste andere groepen werd de arbeidsdeelname tijdens de crisis eerst enkele jaren minder. Deze daling hield voor de meeste leeftijdsgroepen aan tot en met 2013. De laatste jaren nam het percentage werkenden weer toe.

 

Nettoarbeidsparticipatie mannen (%)
 15 tot 25 jaar25 tot 35 jaar35 tot 45 jaar45 tot 55 jaar55 tot 65 jaar65 tot 75 jaar
200864,893,894,689,961,711,5
200962,59293,589,963,213,5
201059,890,592,188,763,513,5
20116089,691,488,564,512,5
201259,788,890,787,866,914,9
201359,28688,186,368,915,1
201458,786,388,386,169,416,6
201559,986,689,186,971,115,1
201659,687,289,487,772,815,1
20176187,789,887,774,816,5

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen

 

Nettoarbeidsparticipatie vrouwen (%)
 15 tot 25 jaar25 tot 35 jaar35 tot 45 jaar45 tot 55 jaar55 tot 65 jaar65 tot 75 jaar
200863,88278,974,339,64,1
200963,381,879,474,541,75
201061,781,778,775,342,85
201162,681,27875,645,95,1
201262,580,877,876,248,35,4
20136179,478,175,349,55,2
201458,87976,774,350,45,6
201561,779,67774,852,45,6
201662,179,977,676,154,25,2
201763,680,278,477,456,65,9

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname vrouwen