Arbeidsdeelname naar leeftijd en geslacht

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het vierde kwartaal van 2018 uit op 68,4 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was het aandeel werkenden 1,3 procentpunt lager, namelijk 67,1 procent. De participatie van mannen is groter dan die van vrouwen: het grootste verschil is te zien in de arbeidsdeelname van 55-plussers. De nettoarbeidsparticipatie nam het afgelopen jaar het meest toe bij vrouwen van 25 tot 35 jaar (+3,2 procent). Bezien over de afgelopen tien jaar nam vooral het percentage werkende mannen en vrouwen van 55 tot 65 jaar toe.

Grootste man-vrouwverschil in arbeidsparticipatie onder 55- tot 65-jarigen

Van de mannen werkt een groter deel dan van de vrouwen. In het vierde kwartaal van 2018 was de nettoarbeidsparticipatie onder laatstgenoemden 63,8 procent, onder mannen was dit 73,0 procent. Het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen varieert per leeftijdsgroep. Onder 55- tot 65-jarigen was dit verschil in procentpunten het grootst. Van de mannen in die leeftijdsgroep werkte 77,4 procent, van de vrouwen was dit 17,4 procentpunt minder (60,0 procent).

Alleen onder jongeren tot 25 jaar zijn er iets meer vrouwen dan mannen werkzaam. Boven die leeftijd blijft de arbeidsparticipatie van vrouwen achter bij die van mannen. Een relatief groot deel van de vrouwen werkt dan niet vanwege zorgtaken voor gezin of huishouden.

Arbeidsparticipatie vrouwen van 25- tot 35-jarigen neemt meest toe

Tussen het vierde kwartaal van 2017 en het vierde kwartaal van 2018 nam de arbeidsdeelname bij vrouwen meer toe dan bij mannen, met respectievelijk 1,5 en 1,1 procentpunt. Voor alle leeftijdsgroepen nam de arbeidsparticipatie toe. Onder personen van 25 tot 35 jaar was de groei in arbeidsdeelname het afgelopen jaar het sterkst (2,2 procentpunt). Daarbij was de toename vooral sterk bij vrouwen van 25 tot 35 jaar, met 3,2 procentpunt. Ook onder 55- tot 65-jarigen was de toename relatief sterk (2,1 procent), bij mannen met 1,8 en bij vrouwen met 2,5 procentpunt.

 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen en vrouwen naar leeftijd

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen en vrouwen naar leeftijd

In afgelopen tien jaar grootste stijging bij vrouwen van 55 tot 65 jaar

De nettoarbeidsparticipatie nam in de afgelopen tien jaar toe bij vrouwen in alle leeftijdsgroepen maar het sterkst onder 55- tot 65-jarige vrouwen, van 39,6 procent in 2008 tot 58,8 procent in 2018 (+19,2 procent). Bij mannen in die leeftijdsgroep was er eveneens sprake van een forse stijging. De arbeidsdeelname van mannen tot 55 jaar is in 2018 nog niet op het niveau van 2008, het jaar voor de crisis, aanbeland.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname mannen

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname vrouwen