Arbeidsparticipatie naar migratieachtergrond

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het vierde kwartaal van 2019 uit op 69,0 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was het aandeel 0,6 procentpunt lager, namelijk 68,4 procent. Mensen met een Nederlandse achtergrond werken het vaakst, gevolgd door degenen met een westerse migratieachtergrond. Mensen met een niet-westerse achtergrond werken verhoudingsgewijs het minst. De arbeidsdeelname is het afgelopen jaar iets minder toegenomen bij personen met een migratieachtergrond dan bij personen met Nederlandse achtergrond.

Laagste arbeidsparticipatie bij niet-westerse migratieachtergrond

De nettoarbeidsparticipatie van mensen met een Nederlandse achtergrond was 70,5 procent in het vierde kwartaal van 2019. Dat is hoger dan bij degenen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Hun arbeidsdeelname bedroeg respectievelijk 67,4 procent en 61,6 procent.

Arbeidsparticipatie mensen met Nederlandse achtergrond in afgelopen jaar iets meer toegenomen

Tussen het vierde kwartaal van 2018 en het vierde kwartaal van 2019 nam de nettoarbeidsparticipatie van mensen met een Nederlandse achtergrond toe van 69,8 naar 70,5 procent (+0,7 procentpunt). Deze toename was iets sterker dan bij mensen met een westerse of niet-westerse of achtergrond.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Na 2014 grootste toename arbeidsparticipatie niet-westerse personen

Ook over een langere periode bezien verschilt het niveau van de arbeidsdeelname tussen personen met en personen zonder migratieachtergrond. In de afgelopen tien jaar was de arbeidsdeelname het hoogst onder mensen met een Nederlandse achtergrond en het laagst bij degenen met een niet-westerse achtergrond.

Gedurende de laatste economische crisis daalde de arbeidsdeelname naar een dieptepunt in 2014. De nettoarbeidsparticipatie van mensen met een niet-westerse achtergrond nam sindsdien het sterkst toe (+6,5 procentpunt). Bij personen met een Nederlandse of westerse achtergrond was de stijging kleiner, respectievelijk +3,6 en +5,0 procentpunt. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen personen met een Nederlandse achtergrond en niet-westerse migratieachtergrond was vorig jaar kleiner dan tien jaar eerder.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond