Arbeidsparticipatie naar migratieachtergrond

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het tweede kwartaal van 2020 uit op 67,9 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was het aandeel 0,9 procentpunt hoger, namelijk 68,8 procent. Mensen met een Nederlandse achtergrond werken het vaakst, gevolgd door degenen met een westerse migratieachtergrond. Mensen met een niet-westerse achtergrond werken verhoudingsgewijs het minst. De arbeidsdeelname is het afgelopen jaar het meest afgenomen bij personen met een Nederlandse achtergrond.

Laagste arbeidsparticipatie bij niet-westerse migratieachtergrond

De nettoarbeidsparticipatie van mensen met een Nederlandse achtergrond was 69,2 procent in het tweede kwartaal van 2020. Dat is hoger dan bij degenen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Hun arbeidsdeelname bedroeg respectievelijk 67,3 procent en 60,9 procent.

Arbeidsparticipatie mensen met Nederlandse achtergrond in afgelopen jaar het meest afgenomen

Tussen het tweede kwartaal van 2019 en het tweede kwartaal van 2020 nam de nettoarbeidsparticipatie van mensen met een Nederlandse achtergrond af van 70,2 naar 69,2 procent (-1,0 procentpunt). Deze afname was sterker dan bij mensen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

In de periode 2014-2019 grootste toename arbeidsparticipatie niet-westerse personen

Ook over een langere periode bezien verschilt het niveau van de arbeidsdeelname tussen personen met én zonder migratieachtergrond. In de afgelopen tien jaar was de arbeidsdeelname het hoogst onder mensen met een Nederlandse achtergrond en het laagst bij degenen met een niet-westerse achtergrond.

Gedurende de laatste economische crisis daalde de arbeidsdeelname naar een dieptepunt in 2014. De nettoarbeidsparticipatie van mensen met een niet-westerse achtergrond nam tot en met 2019 het sterkst toe (+6,5 procentpunt). Bij personen met een Nederlandse of westerse achtergrond was de stijging kleiner, respectievelijk +3,6 en +5,0 procentpunt. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen personen met een Nederlandse achtergrond en niet-westerse migratieachtergrond was hierdoor vorig jaar kleiner dan tien jaar eerder.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond