Arbeidsparticipatie naar migratieachtergrond

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op 68,4 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was dit 0,5 procentpunt hoger, namelijk 68,9 procent. Mensen met een Nederlandse achtergrond werken het vaakst, gevolgd door degenen met een westerse migratieachtergrond. Mensen met een niet-westerse achtergrond werken verhoudingsgewijs het minst.

Laagste arbeidsparticipatie bij niet-westerse migratieachtergrond

De nettoarbeidsparticipatie van mensen met een Nederlandse achtergrond was 69,5 procent in het eerste kwartaal van 2021. Dat is hoger dan bij degenen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Hun arbeidsdeelname bedroeg respectievelijk 68,3 procent en 62,4 procent.

Grootste daling participatie bij Nederlandse achtergrond

Tussen het eerste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 daalde de nettoarbeidsparticipatie bij mensen met een Nederlandse achtergrond met 0,6 procentpunt. Bij mensen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond bleef de daling met respectievelijk 0,1 en 0,2 procentpunt beperkt.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

In de periode 2014-2019 grootste toename arbeidsparticipatie niet-westerse personen

Ook over een langere periode bezien verschilt het niveau van de arbeidsdeelname tussen personen met én zonder migratieachtergrond. In de afgelopen tien jaar was de arbeidsdeelname steeds het hoogst onder mensen met een Nederlandse achtergrond en het laagst bij degenen met een niet-westerse achtergrond.

In de periode 2014-2019 nam de nettoarbeidsparticipatie van mensen met een niet-westerse achtergrond het sterkst toe (+6,5 procentpunt). Bij personen met een Nederlandse of westerse achtergrond was de stijging kleiner, respectievelijk 3,6 en 5,0 procentpunt. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen personen met een Nederlandse achtergrond en niet-westerse migratieachtergrond werd hierdoor kleiner. In 2020 daalde de arbeidsdeelname bij zowel personen met als zonder migratieachtergrond.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond