Arbeidsparticipatie naar migratieachtergrond

De nettoarbeidsparticipatie kwam in het eerste kwartaal van 2020 uit op 68,9 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was het aandeel 0,6 procentpunt lager, namelijk 68,3 procent. Mensen met een Nederlandse achtergrond werken het vaakst, gevolgd door degenen met een westerse migratieachtergrond. Mensen met een niet-westerse achtergrond werken verhoudingsgewijs het minst. De arbeidsdeelname is het afgelopen jaar het meest toegenomen bij personen met een westerse migratieachtergrond.

Laagste arbeidsparticipatie bij niet-westerse migratieachtergrond

De nettoarbeidsparticipatie van mensen met een Nederlandse achtergrond was 70,1 procent in het eerste kwartaal van 2020. Dat is hoger dan bij degenen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Hun arbeidsdeelname bedroeg respectievelijk 68,4 procent en 62,6 procent.

Arbeidsparticipatie mensen met westerse achtergrond in afgelopen jaar het meest toegenomen

Tussen het eerste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 nam de nettoarbeidsparticipatie van mensen met een westerse migratieachtergrond toe van 67,1 naar 68,4 procent (+1,3 procentpunt). Deze toename was sterker dan bij mensen met een Nederlandse of niet-westerse achtergrond.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Na 2014 grootste toename arbeidsparticipatie niet-westerse personen

Ook over een langere periode bezien verschilt het niveau van de arbeidsdeelname tussen degenen met en degenen zonder migratieachtergrond. In de afgelopen tien jaar was de arbeidsdeelname het hoogst onder mensen met een Nederlandse achtergrond en het laagst bij degenen met een niet-westerse achtergrond.

Gedurende de laatste economische crisis daalde de arbeidsdeelname naar een dieptepunt in 2014. De nettoarbeidsparticipatie van mensen met een niet-westerse achtergrond nam sindsdien het sterkst toe (+6,5 procentpunt). Bij personen met een Nederlandse of westerse achtergrond was de stijging kleiner, respectievelijk +3,6 en +5,0 procentpunt. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen personen met een Nederlandse achtergrond en niet-westerse migratieachtergrond was vorig jaar kleiner dan tien jaar eerder.
 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; migratieachtergrond