Vacaturegraad naar bedrijfstak

Na een afname in het vierde kwartaal nam de vacaturegraad weer toe; per duizend banen van werknemers stonden er 46 vacatures open, evenveel als in het derde kwartaal van 2023. De bedrijfstak met de hoogste vacaturegraad blijft de bouw (72). Al langere tijd is de vacaturegraad in het onderwijs het laagst. In het eerste kwartaal ging het om 22 vacatures per duizend banen.

De vacaturegraad is niet gecorrigeerd voor seizoenseffecten.


De vacaturegraad is niet gecorrigeerd voor seizoenseffecten.

Cijfers op StatLine: Vacaturegraad.