Werkgelegenheidsstructuur

Banen per bedrijfstak in 1995 en 2015
Banen per bedrijfstak in 1995 en 2015
 20151995
Zakelijke dienstverlening20901460
Zorg1568988
Handel15301257
Industrie795962
Onderwijs583456
Openbaar bestuur514502
Bouwnijverheid510568
Cultuur, recreatie, overige diensten485328
Horeca447315
Vervoer en opslag406375
Informatie en communicatie299165
Landbouw en visserij255321
Financiële dienstverlening246244
Verhuur en handel van onroerend goed8664
Waterbedrijven en afvalbeheer3425
Energievoorziening2526
Delfstoffenwinning1011

Verschuivingen op de arbeidsmarkt: dienstverlening in 20 jaar sterk gegroeid   

De zakelijke dienstverlening (inclusief uitzendkrachten) is de grootste bedrijfstak, met bijna 2,1 miljoen banen in 2015. De zorg staat op de tweede plaats met 1,6 miljoen banen, terwijl de handel op de voet volgt met ruim 1,5 miljoen banen. In vergelijking met 1995 heeft zich een forse verschuiving voorgedaan in de werkgelegenheidsstructuur. Het belang van de industrie, maar ook de landbouw en de bouwnijverheid, is kleiner geworden. Daarentegen is de dienstverlening sterk gegroeid. De grootste stijgers zijn de zakelijke dienstverlening en de zorg. In 1995 telden de zorg en de industrie grofweg evenveel banen. Nu telt de zorg tweemaal zo veel banen als de industrie.

Vrouwen in totaal aantal banen per bedrijfstak
Vrouwen in totaal aantal banen per bedrijfstak
 Werkloze beroepsbevolking (linkeras)
Zorg81
Onderwijs62
Cultuur, recreatie, overige diensten62
Zakelijke dienstverlening (excl. uitzendbureaus)55
Horeca50
Totaal48
Handel45
Financiële dienstverlening43
Verhuur en handel van onroerend goed43
Openbaar bestuur40
Uitzendbureaus38
Landbouw en visserij32
Informatie en communicatie25
Vervoer en opslag24
Industrie23
Bouwnijverheid11
 

 

Zelfstandigen in totaal aantal banen per bedrijfstak, 2015
Zelfstandigen in totaal aantal banen per bedrijfstak, 2015
 Zelfstandigen
Landbouw en visserij60,4
Zakelijk dienstverlening (excl. uitzendbureaus)45,5
Bouwnijverheid41,2
Cultuur, recreatie, overige diensten39,6
Verhuur en handel van onroerend goed23,3
Informatie en communicatie21,1
Totaal21
Zorg20,4
Horeca16,3
Handel14,2
Onderwijs11,8
Vervoer en opslag10,3
Industrie6,9
Financiële dienstverlening3,3
Uitzendbureaus1,2
Openbaar bestuur0

Cijfers op StatLine: Banen naar bedrijfstak en geslacht