Werkgelegenheid regionaal

Werkzame personen per provincie, 2015
Werkzame personen per provincie, 2015
 Werkzame personen
Zuid-Holland1802,6
Noord-Holland1557
Noord-Brabant1354,1
Gelderland1023
Utrecht732,3
Overijssel592,8
Limburg557,7
Friesland302,9
Groningen278,6
Drenthe230,4
Zeeland180,4
Flevoland173

Meeste mensen aan het werk in Zuid-Holland 

De provincie met het grootste aantal werkzame personen is Zuid-Holland. In Flevoland en Zeeland is de werkgelegenheid het kleinst.

Aandeel industrie in de werkgelegenheid o.b.v. arbeidsjaren, per provincie, 2014
Aandeel industrie in de werkgelegenheid o.b.v. arbeidsjaren, per provincie, 2014
 Werkzame personen
Noord-Brabant14,7
Limburg14,6
Overijssel14,4
Zeeland13,9
Friesland11,9
Groningen11,6
Drenthe11,5
Gelderland11,4
Nederland10
Flevoland7,8
Zuid-Holland7,3
Noord-Holland6,5
Utrecht6,2

Werkgelegenheid ziet er in elke provincie anders uit

De werkgelegenheidsstructuur verschilt per provincie. Zo is het aandeel van de industrie in de totale werkgelegenheid het grootst in Noord-Brabant en het kleinst in Utrecht. In Utrecht is het aandeel van de bedrijfstak informatie en communicatie relatief groot (6,9 procent), terwijl deze bedrijfstak in Zeeland slechts 1,1 procent van de werkgelegenheid omvat. In Groningen houdt ruim 20 procent van de werkgelegenheid verband met de gezondheids- en welzijnszorg, terwijl deze bedrijfstak in Noord-Holland maar 12,6 procent van de werkgelegenheid uitmaakt. In Noord-Holland is de financiële dienstverlening relatief sterk vertegenwoordigd (5,3 procent).

Cijfers op StatLine: Werkgelegenheid per provincie en Werkgelegenheid naar bedrijfstak en provincie