Werkgelegenheid en economische groei

Ontwikkeling bbp en gewerkte uren
Ontwikkeling bbp en gewerkte uren
 BbpGewerkte uren
"963,63,1
"974,32,1
"984,52,1
"995,12,8
"004,20,9
"012,11,3
"020,1-0,5
"030,3-1,1
"0420,3
"052,2-0,3
"063,51,9
"073,72,9
"081,71,7
"09-3,8-1,4
"101,4-0,7
"111,70,9
"12-1,1-0,9
"13-0,2-0,9
"141,40,5
"1520,5

Arbeidsmarkt volgt economische ontwikkeling

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden voor een groot deel bepaald door de stand van de economie. Als de economie groeit, stijgt meestal ook de werkgelegenheid. Wel reageert de arbeidsmarkt meestal met enige vertraging op economische ontwikkelingen. Bovendien zijn de veranderingen op de arbeidsmarkt vaak wat kleiner dan die in het bruto binnenlands product (bbp). In de loop van de tijd stijgt immers de arbeidsproductiviteit, waardoor minder arbeid nodig is voor eenzelfde hoeveelheid productie.

Arbeidsproductiviteit
Arbeidsproductiviteit
 Arbeidsproductiviteit
"96
"97
"98
"99
"00
"01
"02
"03
"04
"052,5
"061,6
"070,9
"080,3
"09-2
"102,5
"111,1
"120,1
"131
"141
"151,1

De arbeidsproductiviteit is de jaarlijkse groei in de bruto toegevoegde waarde basisprijzen per gewerkt uur.

Arbeidsinkomensquote
Arbeidsinkomensquote
 Arbeidsinkomensquote
"96
"97
"98
"99
"00
"01
"02
"03
"04
"0577,7
"06
"07
"08
"09
"1079,5
"1179,8
"1281
"1381,3
"1481,6
"1580,9

Het aandeel van de beloning voor arbeid in de netto toegevoegde waarde. De beloning voor arbeid is de loonsom van werknemers plus de toegerekende beloning voor zelfstandigen en meewerkende gezinsleden.

Cijfers op StatLine: Bbp en Gewerkte uren