Spanningsmeter arbeidsmarkt

De Spanningsmeter arbeidsmarkt laat zien hoe de vraag naar extra arbeid zich verhoudt tot het beschikbare aanbod. Het is een weergave die is gebaseerd op het werkloosheidspercentage enerzijds (om het arbeidsaanbod te bepalen) en het aantal vacatures gedeeld door het gemiddeld aantal banen anderzijds (als indicator van de vraag naar arbeid). 

De spanningsmeter kent vier mogelijke standen, gebaseerd op de verhouding tussen vraag en aanbod: niet gespannen, toenemende spanning, gespannen, afnemende spanning.

Het arbeidsaanbod en de arbeidsvraag zijn ook afgebeeld in onderstaande figuur. Begin 2014 was het verschil tussen het werkloosheidspercentage en het vacaturepercentage het grootst. Sindsdien daalt het arbeidsaanbod en loopt de spanning op de arbeidsmarkt op. Het aantal vacatures neemt al sinds het derde kwartaal van 2013 toe.

[Figuur]