Banengroei naar bedrijfstak

Banen van werkzame personen naar bedrijfstak (jaarmutatie), 3e kwartaal 2016 t.o.v. 3e kwartaal 2015
Banen van werkzame personen naar bedrijfstak (jaarmutatie), 3e kwartaal 2016 t.o.v. 3e kwartaal 2015
 Banen van werkzame personen naar bedrijfstak (jaarmutatie) 3e kwartaal t.o.v. 3e kwartaal 2015
Uitzendbureaus62
Handel, vervoer en horeca45
Zakelijke dienstverlening (excl. uitzendbureaus)11
Informatie en communicatie9
Bouwnijverheid4
Onderwijs4
Industrie1
Openbaar bestuur0
Verhuur en handel van onroerend goed-2
Cultuur, recreatie, overige diensten-3
Financiële dienstverlening-5
Landbouw en visserij-13
Zorg-21

Groei vooral door uitzendkrachten

Het groeiend aantal banen komt nog steeds vooral voor rekening van uitzendkrachten. Bij uitzendbureaus nam het aantal banen in het derde kwartaal 2016 toe met 16 duizend. In een jaar tijd steeg het aantal banen in de uitzendbranche met 9 procent. Ook in de handel en horeca trekt de werkgelegenheid aan. Na jaren van krimp, neemt nu ook het aantal banen in de bouwnijverheid licht toe. De toename met 3 duizend banen in deze bedrijfstak is het grootst sinds 2008. Daarentegen daalde het aantal banen in de zorg het afgelopen kwartaal met 3 duizend. De laatste vier jaar is het aantal banen in de zorg in totaal met 87 duizend afgenomen (-5 procent).

Banen van werkzame personen naar bedrijfstak (kwartaalmutatie, seizoensgecorrigeerd) 3e kwartaal 2016 t.o.v 2e kwartaal 2016
Banen van werkzame personen naar bedrijfstak (kwartaalmutatie, seizoensgecorrigeerd) 3e kwartaal 2016 t.o.v 2e kwartaal 2016
 Banen van werkzame personen naar bedrijfstak (jaarmutatie) 3e kwartaal t.o.v. 3e kwartaal 2015
Uitzendbureaus16
Handel, vervoer en horeca10
Bouwnijverheid3
Informatie en communicatie3
Zakelijke dienstverlening (excl. uitzendbureaus)2
Industrie1
Onderwijs1
Verhuur en handel van onroerend goed1
Openbaar bestuur-1
Financiële dienstverlening-2
Cultuur, recreatie, overige diensten-2
Landbouw en visserij-3
Zorg-3