Banen - Werkgelegenheid

 

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen kwam in het tweede kwartaal van 2022 uit op 11 445 duizend. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van een jaar eerder is het aantal banen met 474 duizend gestegen. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor nam het aantal banen in het eerste kwartaal met 85 duizend toe en bereikte daarmee een recordhoogte van 11 386 duizend. In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. 

In het tweede kwartaal van 2022 waren er 8 954 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2021 waren er 379 duizend banen meer. Ruim één op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het tweede kwartaal van 2022 uit op 2 491 duizend. Dat zijn er 95 duizend meer dan het tweede kwartaal van 2021.

Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers in het tweede kwartaal van 2022 steeg met 63 duizend tot 8 901 duizend. Dit zijn er meer dan ooit tevoren. Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 22 duizend (0,9 procent) en kwam daarmee ook uit op het hoogste punt ooit bereikt (2 485 duizend).

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen