Conjunctuurklok oud

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien. Onder de klok vindt u links met meer informatie.

december 2015


Bron: CBS
start

Analyse augustus: Conjunctuurbeeld stabiel

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in augustus 2016 nagenoeg hetzelfde als in juli. De meeste indicatoren in de Conjunctuurklok presteren beter dan hun langjarige trend.

In augustus is van alle indicatoren behalve de uitzenduren informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Twee indicatoren wisselen van kwadrant. De faillissementen en consumptie gaan van het oranje naar het groene kwadrant. Deze indicatoren presteren boven hun trend en de groei neemt toe.

Volgens de Conjunctuurklok presteren de meeste indicatoren boven hun langjarige trend. Van de vijftien indicatoren staan er dertien in het groene en twee in het rode kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.

Het Conjunctuurdashboard laat de cyclus van de afzonderlijke indicatoren zien.