Spanningsmeter arbeidsmarkt

De spanningsmeter arbeidsmarkt is een grafische weergave van de spanning op de arbeidsmarkt. Spanning volgt uit de balans tussen vraag naar extra arbeid en het beschikbare aanbod hiervan.

Arbeidsmarkt raakt verder gespannen

De spanning op de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal 2018 verder toegenomen. Sinds het tweede kwartaal 2014 loopt de spanning op de arbeidsmarkt op. De arbeidsmarkt bevindt zich nu vier kwartalen in de fase van een gespannen arbeidsmarkt. De vraag naar arbeid is verder toegenomen. Het aantal vacatures groeide tot recordhoogte en het aantal banen van werknemers is de afgelopen 4½ jaar onafgebroken toegenomen. Daarnaast is het werkloosheidspercentage (werkloze beroepsbevolking/beroepsbevolking) verder afgenomen.

Situaties op de arbeidsmarkt

Omslagschema

De spanningsmeter arbeidsmarkt is een grafische weergave van de spanning op de arbeidsmarkt. Spanning volgt uit de balans tussen vraag naar extra arbeid en het beschikbare aanbod van arbeid. De spanning wordt bepaald met behulp van de volgende arbeidsmarktindicatoren: voor het arbeidsaanbod wordt uitgegaan van het werkloosheidspercentage en voor de arbeidsvraag wordt uitgegaan van het totaal aantal vacatures gedeeld door het gemiddeld aantal banen.
De spanningsmeter kent vier mogelijke standen, gebaseerd op de verhouding tussen vraag en aanbod: niet gespannen, toenemende spanning, gespannen, afnemende spanning.

Het arbeidsaanbod en de arbeidsvraag zijn ook afgebeeld in onderstaande figuur.
Begin 2014 was het verschil tussen het werkloosheidspercentage en het vacaturepercentage het grootst. Sindsdien daalt het arbeidsaanbod en loopt de spanning op de arbeidsmarkt op. Het aantal vacatures neemt al sinds het derde kwartaal van 2013 toe.

Werkloosheid (ILO-definitie) en vacatures, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden

werkloosheid en vacatures, gecorrigeerd door seizoensinvloeden

Bronnen

Relevante links