Spanningsmeter arbeidsmarkt

13-2-2018 16:36
De spanningsmeter arbeidsmarkt is een grafische weergave van de spanning op de arbeidsmarkt. Spanning volgt uit de balans tussen vraag naar extra arbeid en het beschikbare aanbod hiervan.

Spanning bereikt gespannen arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal 2017 verder toegenomen en heeft nu het kwadrant van de gespannen arbeidsmarkt bereikt. Daarmee komt de spanningsindicator voor het eerst sinds de hoogconjunctuur in 2007-2008 weer in de fase van een gespannen arbeidsmarkt. Dit betekent dat de vraag naar arbeid bovengemiddeld is en het beschikbare aanbod van arbeid laag is. Zowel het aantal vacatures als het aantal banen zijn opnieuw fors toegenomen. Daarnaast daalt het arbeidsaanbod (werkloze beroepsbevolking/beroepsbevolking) al bijna vier jaar op rij.

Situaties op de arbeidsmarkt

plaatje van de omslag op de arbeidsmarkt

De spanningsmeter arbeidsmarkt is een grafische weergave van de spanning op de arbeidsmarkt. Spanning volgt uit de balans tussen vraag naar extra arbeid en het beschikbare aanbod van arbeid. De spanning wordt bepaald met behulp van de volgende arbeidsmarktindicatoren: voor het arbeidsaanbod wordt uitgegaan van het werkloosheidspercentage en voor de arbeidsvraag wordt uitgegaan van het totaal aantal vacatures gedeeld door het gemiddeld aantal banen.
De spanningsmeter kent vier mogelijke standen, gebaseerd op de verhouding tussen vraag en aanbod: niet gespannen, toenemende spanning, gespannen, afnemende spanning.

Het arbeidsaanbod en de arbeidsvraag zijn ook afgebeeld in onderstaande figuur.
Begin 2014 was het verschil tussen het werkloosheidspercentage en het vacaturepercentage het grootst. Sindsdien daalt het arbeidsaanbod en loopt de spanning op de arbeidsmarkt op. Het aantal vacatures neemt al sinds het derde kwartaal van 2013 toe.

Werkloosheid (ILO-definitie) en vacatures, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden

Plaatje van werkloosheiden vacatures, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden

Bronnen

Relevante links