Spanningsmeter arbeidsmarkt

16-8-2017 09:30
De spanningsmeter arbeidsmarkt is een grafische weergave van de spanning op de arbeidsmarkt. Spanning volgt uit de balans tussen vraag naar extra arbeid en het beschikbare aanbod hiervan.

Spanning op de arbeidsmarkt verder toegenomen

De spanning op de arbeidsmarkt is in het tweede kwartaal 2017 verder toegenomen. Het aanbod van arbeid (werkloze beroepsbevolking/beroepsbevolking) is verder afgenomen, maar is nog steeds ruimer dan gemiddeld. Daarnaast is de vraag naar arbeid verder toegenomen. Zowel het aantal vacatures als het aantal banen stijgen opnieuw sterk. Sinds het tweede kwartaal 2014 loopt de spanning op de arbeidsmarkt op en bevindt zich nu twee kwartalen in de fase van een aantrekkende arbeidsmarkt.

Situaties op de arbeidsmarkt

plaatje van omslagschema per kwartaal

De spanningsmeter arbeidsmarkt is een grafische weergave van de spanning op de arbeidsmarkt. Spanning volgt uit de balans tussen vraag naar extra arbeid en het beschikbare aanbod van arbeid. De spanning wordt bepaald met behulp van de volgende arbeidsmarktindicatoren: voor het arbeidsaanbod wordt uitgegaan van het werkloosheidspercentage en voor de arbeidsvraag wordt uitgegaan van het totaal aantal vacatures gedeeld door het gemiddeld aantal banen.
De spanningsmeter kent vier mogelijke standen, gebaseerd op de verhouding tussen vraag en aanbod: niet gespannen, toenemende spanning, gespannen, afnemende spanning.

Het arbeidsaanbod en de arbeidsvraag zijn ook afgebeeld in onderstaande figuur.
Begin 2014 was het verschil tussen het werkloosheidspercentage en het vacaturepercentage het grootst. Sindsdien daalt het arbeidsaanbod en loopt de spanning op de arbeidsmarkt op. Het aantal vacatures neemt al sinds het derde kwartaal van 2013 toe.

Werkloosheid (ILO-definitie) en vacatures, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden

Plaatje van vacatures en werkloosheid, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden

Bronnen

Relevante links