Waar wordt de meeste omzet per bedrijfstak gerealiseerd

24-1-2017 08:30
Percentage omzet per provincie van bedrijven in de bedrijfstakken industrie, delfstoffen, energie en milieudienstverlening.

De omzet van 2015 van bedrijven in de industrie, delfstoffen, energie en milieudienstverlening is verdeeld over provincies. Bedrijven zijn ingedeeld naar bedrijfstak op basis van hun hoofdactiviteit. Het kan voorkomen dat vanwege een gering aantal bedrijven per provincie per bedrijfstak, het getoonde omzetpercentage 0% is. Vanwege het beperkte aantal bedrijven in de tabaksindustrie is deze bedrijfstak niet getoond.