Waar wordt de meeste omzet per bedrijfstak gerealiseerd

Percentage omzet per provincie van bedrijven in de bedrijfstakken industrie, delfstoffen, energie en milieudienstverlening.
Deze kaart toont per provincie het percentage van de in Nederland gerealiseerde omzet in de bedrijfstakken industrie, energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer. Via het selectiemenu kunnen de verschillende bedrijfstakken gekozen worden.

De totale omzet van de bedrijven in 2016 is hiervoor verdeeld over de provincies op basis van hun vestigingen. Bedrijven zijn ingedeeld naar bedrijfstak op basis van hun hoofdactiviteit. Het kan voorkomen dat vanwege een gering aantal bedrijven per provincie per bedrijfstak, het getoonde omzetpercentage afgerond 0 procent is. Daarnaast kan het omzetpercentage ontbreken, omdat de gegevens onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim zijn.